واکنش ایمنی و الرژی

واکنش

سيستم رتيكولوآندوتليال و لوكوسيتهاى خون (گلبولهاى سفيد) اعظم مقاومت طبيعى بدن را در مقابل عفونت و مسموميت ها تاءمين مى نمايند بعضى از پروتئين هاى بدن مى توانند مانع حساسيت يا آلرژى شوند و در بدن بطور طبيعى وجود دارند اين مقاومت طبيعى را كه در مقابل سموم و عفونت ها وجود دارند ايمنى طبيعى گويند.

بعد از تولد به علت وجود اين پروتئين ها بعضى از ميكروبها نمى توانند بهبدن حمله كنند، ماده اى به نام پروپردين properdine از پلاسما جدا كرده اند كه تقريبا دو برابر وزن ملكولى گاماگلوبولين مى باشد از بين بردن اين ماده به وسيله اشعه حساسيت بدن را در مقابل بعضى از بيماريها زياد مى كند يعنى مقاومت بدن كم مى شود. گرچه پروپردين تنها عاملى است كه به عنوان عامل ايجاد كننده ايمنى طبيعى شناخته شده است ، مع هذا امكان دارد كه علاوه بر گاماگلوبولين هاى طبيعى پلاسما، موارد مشابهى وجود داشته باشد كه بتواند اين ايمنى را تاءمين نمايند. پديده ايمنى طبيعى كم كم در مقابل تهاجم ميكروبها در بدن به وجود مى آيد و بعدا بدن در مقابل همان ميكروب مقاومت از خود نشان مى دهد عامل مهمى كه باعث پيدا شدن مقاومت بدن مى شود آنتى ژن و ماده مخصوصى است كه بر ضد آن مهاجم در بدن تشكيل مى شود، آنتى كور گويند و واكنشى كه بدن در مقابل آنتى ژن و آنتى ور به وجود مى آورد واكنش ايمنى گويند.

عزیزان در تمامی مراحل درمان اول تعادل مراج با داروهای ترکیبی مکمل ( منضج ) و داروهای گیاهی مکمل و مؤثر آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت و استفاده کنید.
عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.