بیماری های امعاء معده

براى علاقه مندان حفظ صحت دستگاه گوارش لازم است كه گاهگاهى از تخم شربتى ، تخم بالنگو، تخم ريحان اسپرزه و داروهاى ملين براىجلوگيرى از خراشهاى احتمالى روده ها ميل نمايند مثلا زيره يكى از داروهاى مقوى دستگاه گوارش است كه در برقرارى سلامتى آنهارل مؤثرترى را به عهده دارد چنانچه رسول گرامى (صلى الله عليه و آله ) مى فرمايد هو يقوى المعده و يقطع البلغم و امان من اللقوه ،زيره معده را تقويت مى كند و بلغم را زايل مى سازد و از رعشه و لرزش جلوگيرى مى نمايند.

هضم ناقص و پيدايش مواد غذائى در مدفوع

اين بيمارى گاهى با اسهالهاى نامرتب و بهم خوردگى شكم ، نفخ ، تلخى دهان ((وصدا كردن شكم همراه مى شود كه سرانجام منجر به پيدايشكليت ها مى گردد، علاوه بر اين ، انگلها و ميكروبها و مسموميتها و غيره دربه وجود آوردن كليت ها تاءثير زيادى دارند بيشتر عواملى كه باعثاسهال مى شوند، در اينجا مى توانند مزاحمى براى روده ها باشند.

درمان :

حريره برنج غذاى مناسبى است ، ماست آب گرفته (كيسه انداخته ) آب جو ياماءالشعير روغن بادام شيرين مؤثر مى باشد. سماق در اينجا اگر باهر غذائى ميل شود تاءثير شايانى در بهبودى بيماريهاى روده اى دارد.

ورم روده ها به علت ميكروبى يا ويروسى يا مسموميتها يا در اثر غذاى فاسد شده .

شربتها و دستورهائيكه در هضم ناقص گذشت در اينجا مؤثر مى باشد، ايارجفيقرا نيز مفيد است در مسمويتها بهتر است كه غذا داده نشوداسهالهائى كه با خوردن غذاهاى فاسد شروع شده است و هم چنين در تخمه ها وگنديدگى غذا در دستگاه گوارشى ، بهتر است بيمار از خوردن وآشاميدن ، تا آنجا كه ممكن است خوددارى كند تا كم كم مواد فاسد شده دفعگردد. پس از بهبودى مى توان غذائى كه با ارزن مقشر درست شده باشداستفاده نمود چنانچه گفته شد سماق را با غذاى روزانه به كار برند.

شربت ريوند، شربت انجير، تمرهندى و سكنجبين همه ملين هستند، ساده ترين دستورات ضد يبوست خوردن پنج دانه آلوچه ايكه قبلا در آب جوشخيس خورده باشد هر شب موقع خواب ، براى تند شدن حركات دودى روده ها، مى توان روزانه 5 گرمگل گاوزبان را جوشانده در دو نوبت صبح و عصر ميل نمود

 

 

قولنج روده اى يا كليت

اين بيمارى را علل بيشمارى است كه بخصوص ناراحتى روانى در آن بى تاءثير نيست و تمام علل اسهالها و ناراحتيهاى گوارشى مى تواند باعث پيدايش كليت يا ورم روده ها گردد.

 

ناگفته نماند، قولنجهاى ناگهانى كه بيشتر در طرف راست شكم پيدا مى شود بايستى مورد توجه كامل قرار گيرد زيرا ممكن است ورم آپانديس در كار باشد كه لازم است به طبيب مراجعه نمايند.

 

از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان ورم امعاء روده و کلیت استفاده کنید.

 

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

 عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب، زخم معده بهرمند شوید