درد در ناحیه سر دل

براى تسكين اينگونه دردها كه به علت زيادى اسيديته معده به وجود مى آيدخنثى كردن محيط اسيدى معده لازم است كه داروهاى زير مؤثر و از بينبرنده درد مى باشند، اين فرمول در زخمهاى معده و اثنى عشر و سوء هاضمهمؤثر بوده و ضد نفخ و ضد كليت نيز مى باشد.

ايارج فيقرا، ماءالشعير، و شربت عسل مفيد است اطريفل صغير نيز مؤثر مىباشد. زكرياى رازى عقيده دارد كه امراض معدى در مزاج صفراوىبهترين درمان را از ايارج فيقرا بدست مى آورند در صورتيكه با جوشاندهافسنطين تواءم باشد. جالينوس عقيده دارد كه اگرمايل به داشتن معده اى سالم از اخلاط هستيد، از افسنطين 10 گرم ، گل سرخ 15 گرم ، هر دو را به مدت سه روز پس از مخلوط كردن و جوشاندن درصبح و عصر ميل نمايند.
در دردهاى معدى تواءم با صدا كردن شكم ، دادن انيسون ، جوز هندى ، پوست نارنج ، دارچين وزنجبيل از هر كدام 10 گرم به صورت پودر سائيده كه روى غذا پاشيده شود بكار برده مى شود.

 

از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان اسید اضافی و زخمهای معده و..... استفاده کنید.

ضعف معده يا سوء هاضمه

در اينجا چون غذا مدت بيشترى را در معده توقف مى نمايد لذا اسيد بيشترىترشح شده و موجب ناراحتى و درد و گاهى باعث پيدايش زخم مى گردد. اگر منجر به تخمه و يا هيضه گردد، آروغهاى بدبو از علائم مهم اين بيمارىاست .

داروهائى كه در بالا گذشت همه براى اين حالت مؤثرند.

نسخه براى نفخ و صدا كردن شكم

زيره كرمانى 10 گرم

باديان 10 گرم

زنيان 10 گرم

تخم شويد 5 گرم

شاه تره 5 گرم

افسنطين 5 گرم

آويشن شيرازى 10 گرم

همه را مخلوط كرده نيم كوب نموده روزى 10 گرم از آن را جوشانده در دو ليوان آب ، صبح و عصرميل نمايند.

كسانى كه مبتلا به سوء هضم و حالت تخمه گى باشند مى توانند بر روى غذاهاى روزانه مقدارى سماق بپاشند آب انار و جوشانده عناب ، زرشگو آلوچه خشكه مؤثر است

كم شدن اشتها

اين بيمارى به علل مختلفى از جمله ضعف و ناتوانى كبد، ورم دستگاه گوارش و بيماريهاى آن و امتلاء خون از چربى ها و املاح اضافى و خوردن چربى زياد و غذاهاى سرخ كرده و چرب و نيز داراى علل بيشمارى است كه ساده ترين آنها ناراحتى هاى روانى است .

 

براى تحريك اشتها بهتر است از غذاها و داروهاى ترش مزه استفاده نمود مثل سماق ، آب ليمو، آب انار، شربت غوره و غيره .

 

نسخه ضد كم اشتهايى

 

تخم كرفس 10 گرم

 

باديان 10 گرم

 

سداب 10 گرم

 

زنيان 10 گرم

 

نعناع خشك 10 گرم

 

پونه 10 گرم

 

بابونه 5 گرم

 

پس از نيم كوب كردن روزى 10 گرم از آن را در دو ليوان آب جوشانده صبح و عصر ميل نمايند، ايارج فيقرا با كمى افسنطين مؤثر است .

 

نسخه هاى اشتهاآور

 

جدوار را كوبيده با گلاب و قند و شكر، نخم سداب 5 گرم نرم كوبيده در يك استكان شربت قند حل كرده صبح و عصر و يا زيره 5 گرم سائيده با يك استكان گل قند صبح و عصر به كار برند.

 

نسخه :

 

هيل غرابى 5 گرم

 

دارچين 5 گرم

 

باديان 10 گرم

 

مصطكى 5 گرم

 

همه را نرم كوبيده در يك ليوان گل قند حل كرده روزى سه قاشق غذاخورى .

از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان اسید اضافی و زخمهای معده و.....استفاده کنید.

 

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید.