معالجه کرم های دستگاه گوارش

كرمها و انگلهاى روده اى انواع و اقسام مختلف بوده و از كرم دراز، كرم قلابدار، كرمهاى ريز سوزنى و كرمهاى پهن يا كرم كدو و ژيارديا، در دستگاه گوارش (روده ها) زندگى مى نمايند براى از بين بردن كرمها بيمار بايستى قبل از خوردن داروى كرم ، سه روز صبحها غذايش منحصرا شير باشد روز چهارم كه روز خوردن جوهر ضد كرم است اگر داروى ضد كرم با شير خورده شود (شب هنگام خواب و صبح ناشتا) در تعقيب آن سوپى از سبزيجات و سركه تناول نمايند در اخراج كرمها مؤثرتر است . نسخه جهت ژيارديا و ساير كرمها

بوماردان 15 گرم

درمنه 20 گرم

شاه تره 5 گرم

آويشن 10 گرم

يك قاشق غذاخورى در 2 ليوان آب كمى جوشانده صبح ، ظهر، شب قبل از غذا 2 استكان .

درمان براى كرمهاى كدو يا كرم پهن

پس از اينكه سه روز متوالى ناشتا شير مصرف نمودند روز چهارم از اين نسخه استفاده شود.

نسخه :

 برنگ كابلى مقشر 10 گرم

ريشه سرخس 10 گرم

تربد 10 گرم

قنبيل يا داروكله 10 گرم

باقلاى مصرى 10 گرم

قسط تلخ 5 گرم

درمنه تركى 15 گرم

همه را نرم سائيده 5 روز متوالى 10 گرم صبح با شير صرف شود و 10 گرم شب .

در مزاجهاى گرم غذاهاى خنك مثل سوپ آلو و سوپ سبزيهاى خنك و آب غوره ميتوان مصرف نمود و روزانه بجاى آب از شربت سكنجبين نوشند و اگر جوشانده پوست درخت توت و يا ريشه درخت انار ترش با سماق بجاى آب مصرف شود بهتر است زيرا همه اينها بى حس كننده گرم و قاتل آنها هستند.

بيمار در چند روزى كه مشغول معالجه مى باشد بهتر است از غذاهاى شيرين و چرب و غليظ و همچنين از نان و غذاهاى سفت بپرهيزد.

نسخه :

درمنه تركى 20 گرم

برنگ كابلى 10 گرم

افتيمون 5 گرم

تربد 10 گرم

غاريقون 5 گرم

به تنهائى يا تركيبى كوبيده و در صورتيكه بخواهند از همه آنها استفاده نمايند سه روز صبح و عصر و يا اگر بخواهند از يكى از داروها استفاده نمايند به مدت سه روز بايستى صبح و عصر 5 گرم كفلمه نمايند.

براى از بين بردن كرم و تخم آن هر شب بايستى يك گرم سياهدانه نرم كوبيده با دو قاشق سركه در نصف ليوان آب حل كرده وقت خواب نوشند و اگر بتوانند روزانه با غذا مقدارى سركه مصرف كنند از بسيارى از انگلها در امان خواهد بود.
جوشانده ريشه درخت انار به مدت سه روز صبح ناشتا كرم كدو را هم در انسان و هم در گوسفندان از بين مى برد.

گياهان مؤثر بر كرمهاى روده را مجددا با دستورات بهترى تكرار مى كنيم

براى كرم كدو

سه روز متوالى صبح ها شير تنها ميل كنند و غذاى روزانه را كم كرده ، كمى ترشى به غذاى خود بيفزايند روز چهارم از نسخه زير استفاده كنند.

برنگ كابلى مقشر 10 گرم

تربد 10 گرم

قنيل 10 گرم

ترمس 10 گرم

قسط تلخ 5 گرم

درمند تركى 10 گرم

همه را نرم سائيده چهار روز صبح ناشتا با دوغ ميل نمايند تا ظهر غذائى نخورند و نهار را از يك غذاى ساده ترش استفاده نمايند. در اين چهار روز اگر به جاى آب از جوشانده ريشه انار 10 گرم در يك ليتر آب يا از جوشانده پوست درخت توت 20 گرم در يك ليتر آب استفاده شود بهتر است .

يا اينكه ريشه انار 10 گرم در 20 گرم سماق جوشانده بجاى آب ميل نمايند، اگر قبل از هر غذا 10 دانه بادام تلخ يا مغز گردو خورده شود تاءثير بيشترى خواهد داشت .

نسخه ديگر

گل ارمنى 10 گرم

برنگ كابلى 10 گرم

افنتين 5 گرم

تربد 5 گرم

غاريقون 5 گرم

همه را با 10 عدد مغز گردو نرم كوبيده سه روز صبح ناشتا با دوغ ميل نمايند.

نسخه :

ريشه درخت توت 20 گرم

گل زوفا 15 گرم

جوشانده براى سه روز صبح ناشتا مصرف نمايند.

اگر هر شب 5 گرم سياه دانه كوبيده را در يك قاشق سركه حل كرده موقع خواب ميل كنند از بين برنده كرم است .

براى كرم ريزه (اكسيور)

شحم حنظل (كوبيده پوست و گوشت هندوانه ابوجعل 5 گرم ) قنيل 5 گرم نرم كوبيده در 2 قاشق غذاخورى زهره گاو ريخته (صفراى گاو) شب موقع خواب يك قطعه پنبه به آن آغشته كرده مثل شياف استعمال شود تا تمام شدن كرمكها اين عمل را ادامه دهند.

نسخه ديگر

باقلا 5 گرم

قنيل 5 گرم

تخم كلم 5 گرم

درمنه تركى 5 گرم

همه را نرم كوبيده مثل بالا عمل نمايند.

نسخه ديگر

آب برگ شفتالو، آب برگ انار، آب برگ توت را گرفته با 5 گرم صبر زرد حل كرده به صورت شياف استعمال شود.
مبتلايان به كرمك بايستى روزانه از آش آلو، آش سماق ، و آش قارا استفاده كنند (به صورت ، سوپ ).

نسخه خوردنى

افسنطين 10 گرم

درمنه تركى 10 گرم

شاه تره 5 گرم

گل بومادران 5 گرم

چهار روز صبح و عصر جوشانده ميل نمايند.

گذاردن يك پنبه آغشته به آب تنباكو يا آب سداب يا آب برگ شفتالو يا سركه در ركتوم مبتلايان خيلى براى از بين بردن كرمك مؤثر است براى يك هفته (با خوردن روزانه سوپ هاى فوق ).

نسخه براى كرمهاى دراز و اكسيور

5 گرم صبر زرد را نرم كوبيده با 100 گرم كشمش كوبيده روزى 3 مرتبه هر دفعه به اندازه يك فندق ميل نمايند تا دارو تمام شود.

تنقيه جهت از بين بردن كرمكها

بابونه 5 گرم

مغزناخنك 5 گرم

درمنه تركى 10 گرم

بومادران 5 گرم

سداب 5 گرم

برگ شفتالو 5 گرم

صبر زرد 5/2 گرم

همه را نرم كوبيده در نيم ليتر آب جوش حل كرده پس از سرد شدن تنقيه نمايند و ساعتى خود را نگهدارند سپس دفع كنند يا پودينه ، برگ شفتالو، و تخم خطمى از هر كدام 5 گرم نرم كوبيده در آب حل كرده خود را بشويند.

نسخه ضد كرمك

قنيل ، حنا، بورق ، از هر كدام 5 گرم نرم كوبيده با آب 5/2 گرم صبر زرد حل كرده هر شب به صورت شياف استعمال شود.
شستشوى دستها پس از دفع و مراجعت از توالت امرى است واجب كه نشستن دستها موجب انتقال تخم كرم به ديگران و نيز به خود شخص ‍ است .

از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان انوع کرمهای دستگاه گوارش  و..... استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید