فيستول

فيستولهائى كه به مقعد رسيده باشد چون مرتبا ترشحات مقعد در آنها وارد مىشود معالجه و مداواى آن بسيار سخت است زيرا ميكروبهاى روده باعثايجاد عفونت فيستول شده ، به درمان جواب مثبت نمى دهد. از اين رو بهترينمعالجهعمل جراحى است

 

 

درمان فيستول

شستشوى آن محل با داروهاى ضد عفونت مثل آويشن ، بومادران ، مغزناخنك ، گل خطمى و غيره و گذاردن فتيله آغشته به جاوشير در فيستول مؤثر است .
از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان بواسیر، خون ریزی، فیستول، شقاق، و زخم  و ورم مقعد  به صورت محلول استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید