خارش یا حساسیت های پوستی

علت پيدايش اين بيمارى زياد و هر عامل ناسازگارى مى تواند موجب خارش گردد، از اين رو بهترين درمان از بين بردن عامل محرك آن است بطور كلى غذاها در پيدايش خارش و يا تحريك آن رل بسيار مهمى را به عهده دارند مثلا با خوردن غذاهاى نمك سود و ماهى كهنه و نمك زده و پنير كهنه و غذاهاى سرخ كرده اى كه با مواد رنگين و محرك مثل ، فلفل ، زنجبيل ، دارچين ، هل و ميخك و غيره تزئين شده باشند، بيمارى شدت مى يابد، درمان خارشها بطور كلى با از بين بردن عامل محرك سودبخش بوده و در بيشتر آنها مى توان از ماءالشعير و ماءالجبن استفاده نمود اين گونه بيماران از غذاهاى خنك بايستى استفاده كنند و مرتب حمام گيرند و با گل ارمنى 10 گرم كافور يك گرم سركه يك استكان آب زردچوبه يك استكان روغن بادام روغن گل از هر كدام نصف استكان همه را مخلوط كرده مكرر در حمام بمالند يا مازو را نرم كوبيده در سركه حل كرده با آرد عدس در سركه حل كرده و به آن روغن گل افزوده در حمام به بدن بمالند يا سركه و مورد و گل ارمنى يا ماليدن بوره و گل ارمنى و گلنار يا پوست انار يا آرد جو و تخم ترشك يا ريشه مرغ ، مريم گلى و آويشن يا آب برگ عناب و آب چغندر و آب كرفس و سركه بمالند، اگر محل خارش در لاى چين سرين (كفل ) باشد كمى زاج را بو داده در روغن بزرك حل كرده بمالند يا تخم كتان را جوشانده بمالند اگر خارش در محل بيضه ها باشد آقاقيا و ماميثا، از هر كدام 5 گرم ، صبر زرد 5/2 گرم ، نشادر 3 گرم ، نشاسته 15 گرم ، همه را نرم كوبيده در 2 استكان سركه حل كره بمالند.

در كسانى كه مدتى به خارش قسمتى از بدن مبتلا هستند كه باعث ناراحتى شديد آنها شده است ، بهترين معالجه زالو انداختن به آن ناحيه است خون گيرى و كم كردن آن ، داروى مؤثرى براى خارش بدن است انداختن زالو بر محل خارش و شستشوى آن با گل بنفشه و گل سرخ و گل نيلوفر سودمندتر است .

نسخه :

مبتلايان به خارش مى توانند هر روز صبح 5 گرم پوست هليله زرد را در نصف استكان سكنجبين و مقدار آب حل كرده بنوشند ادامه اين امر موجب رضايت بيمار است .

نسخه ضد خارش و ضد اگزما

گوگرد زرد 5 گرم نرم سائيده در 40 گرم روغن كنجد حل كرده خوب تكان داده كه رسوب ننمايد روزانه به محل خارش بمالند.

داروهای گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان خارش و انواع اگزما استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید.