شری

بيمارى خارش دار مزاحمى است اكثر در مزاجهاى گرم و صفراوى به وجود آمده و موجب عدم آرامش بيمار مى گردد، بيمارى عبارت است از دانه هاى ريز قرمز خارش دار، زمانى دانه ها يا آبدار و گاهى خشك هستند دفعتا ظاهر شده و فرو مى نشيند شب ها بيشتر شده و با خارش محل ، بيمارى بدتر مى شود.
درمان
:

در پرخونى ، خون گيرى و در صفراوى داروى ضد صفرا بكار برده مى شود و براى تلئين مزاج از آب انار و تمرهندى و آلو استفاده مى شود و در هنگام خارش اگر بدن را با آب گرم بشويند خارش كمتر مى شود. اگر تخم خربزه و سبوس گندم را جوشانده آب آن را بمالند خارش فرو مى نشيند.

و براى تبريد و تسكين شدت خارش و مانع شدن از افزايش ماده بيمارى زا و براى پاك سازى پوست و باز شدن مسام پوست ، اين دارو را بمالند.

گلاب و سركه از هر كدام نصف ليوان

در صورتيكه خارش و حرارت و گرمى پوست شديد باشد نيم گرم كافور در يك ليوان دوغ ترش يا يك ليوان شيره خرفه يا لعاب اسپرزه حل كرده در سه وعده ميل نمايند و 250 گرم آرد جو را با آب تاجريزى يا با آب برگ گشنيز حل كرده در حمام به بدن خود بمالند و پس از ساعتى بشويند براى اين كار از آرد عدس و آب گشنيز يا تاجريزى نيز ميتوان استفاده نمود.

سوپ مرغ كه در آن اسفناج ، خرفه ، برگ كاهو، و گشنيز، و كدو پخته شده باشد مفيد است مى توان اين سوپ را با تمرهندى يا با سركه و يا آب غوره ميل نمود.

نسخه :

صبر زرد 50/0 گرم (سه نخود)، آب برگ كاسنى ، يا عرق كاسنى يا آب تاجريزى حل كرده ميل نمايند اين عمل را مى توان سه روز صبح ناشتا انجام داد.

نسخه ضد خارش

آب چوب گز، شاه تره ، ريشه كاسنى ، و صندل به محل خارش بمالند و در حمام بدن را با مورد و شاه تره و تخم ترشك و برگ كدو كه از هر كدام به نسبت مساوى نرم كوبيده و خيسانده باشند، بشويند، به جاى صبر زرد در نسخه بالا ميتوان صبح 20 گرم عناب را جوشانده با نصف استكان سكنجبين و يك ليوان آب ميل نمود.

داروهای گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان خارش و انواع اگزما استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید