دانه های خارش دار سر

اين دانه ها كه در صورت و سر بيشتر ديده مى شود 2 نوع مى باشند نوع خشك و نوع تر كه اكثر با خارش و گاهى با سوزش خفيف همراه بوده و در بيخ موها، پشت گردن و در صورت و در موهاى ريش بيشتر ديده مى شود.درمان :

پاك سازى بدن به وسيله افتيمون ، هليله زرد و شاه تره ، تغيير مزاج بيمار يا تعديل خلط غالب و گرفتن دوش متوالى روزانه و پرهيز از غذاهاى محرك و گرم اساس درمان را تشكيل مى دهد.

شستن سر با لعاب تخم خطمى و تخم كتان روزانه مفيد است اين درمان را روزانه سه چهار مرتبه مى توان انجام داد بدين طريق كه مقدارى لعاب تخم كتان و تخم خطمى را در يك ظرف شيشه اى ريخته مقدارى از آن را با دست به سر و محل دانه ها بمالند و ماساژ دهند اين كار احتياج به حمام ندارد، اگر دانه هاى خارش دار مزمن بوده و زمانى طولانى بيمار را آزار داده است مى توان با يك جسم خشكى مثل كيسه حمام محكم روى آنها كشيد تا مرحله اى كه كاملا پوست آنها كنده شود و محتويات آنها خارج گردد سپس قدرى سركه رقيق شده با جوشانده آب تخم ترشك شسته و پماد زير را بمالند.

نسخه :

زردچوبه 5 گرم
مغزبادام تلخ 10 گرم
مازو 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
ريشه ايرسا 20 گرم
آقاقيا 5 گرم
قنبيل 5 گرم
همه را نرم كوبيده با سركه خمير كرده بمالند شستشوى اينگونه دانه هاى خارش دار با بابونه ، اكليل ، بومادران ، مريم گلى ، آويشن شيرازى توصيه مى شود.

 داروهای گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان خارش و انواع اگزما استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید.