آبله مرغان یا آبله فرنگی

بثورات پوستى آب دارى هستند كه در جريان بيمارى مراحلى را طى مى كنند به نام پايول ويزيكول ، پوستول ، بعد از اين مراحل دانه ها كم كم خشك شده مى ريزند.


درمان
:

شربت بنفشه ، عرق شاه تره ، با جوشانده عناب هر صبح ناشتا به مدت 21 روز توصيه مى شود.

نسخه :

سنا 5 گرم
سه پستان 5 گرم
ريشه كبر 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
تاجريزى 5 گرم
ريشه كاسنى 20 گرم
تخم خطمى 5 گرم
شاه تره 5 گرم
هليله 5 گرم
زراوند 5 گرم
همه را نيم كوب كرده دوازده روز صبح و عصر جوشانده ميل نمايند.

نسخه :

شاه دانه عدسى (شادنه سنگى ) كه غير از شاه دانه معمولى است ) آنزروت و كندر هر يك 5 گرم ، موم 5 گرم ، روغن گل 50 گرم ، داروها را نرم كوبيده موم را در روغن گل حرارت داده سپس بقيه داروها را اضافه نموده بمالند.

از داروهای گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان آبله مرغان استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي,طب مکمل,زيبايي پوست,حجامت,زالو درماني,درمان بيماري ها, گیاهان دارویی,مکمل,داروهای گیاهی,نسخه های گیاهی سنتی بهرمند شوید