جمره

دانه هاى كوچكى به اندازه نخود و پراكنده در سطح همه بدن كه با خارش ‍ شديدى همراه است كه موجب ناراحتى شديد بيمار مى گردد موقعى كه خارش شروع مى شود مانند آن است كه آتشى در محل بيمارى افروخته شده باشد اين دانه ها بدون چرك بوده و اگر به علت خارش يا عفونت آلوده نشوند هيچ وقت چركين نمى گردند.

اين بيمارى بيشتر در مزاجهاى صفراوى و دموى ديده مى شود.

درمان:

اگر غلبه با خون باشد فصد و در زيادى صفرا پاكسازى آن اساس اصلى درمان است گل ارمنى يا گل سرشوى با مقدارى كم كافور نرم كوبيده در سركه حل كرده بمالند انار ترش را خورد كرده با پوست و دانه ها پخته تاله شود سپس با سركه آميخته روى پارچه تميزى ريخته (مانند ماليدن خمير) به محل بيمارى بگسترانند روزى 3 مرتبه اين عمل را تكرار كنند.

داروهای گیاهی مؤثر و آزمایش شده ما جهت درمان بیماری جمره استفاده کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید.