تعادل محيط داخلى بدن

اصولا دستگاههاى مختلف و ياختهاى بدن طورى انجام وظيفه مى نمايند كه بهحفظ وضعيت ثابت محيط داخلى بدن كمك مى كنند، مثلا ريه ها اكسيژنلازم را از خارج گرفته به گلبولهاى قرمز مى دهند، گلوبولهاى قرمز اكسيژنگرفته شده را به بافت ها و از بافتها مواد زائد را گرفته بهريه ها مى آورند.

 

كليه ها غلظت الكتروليت ها را ثابت نگه مى دارند، دستگاه گوارش غذا را ازلوله گوارشى جذب كرده و به خون مى دهد قلب خون را به تمام نقاطبدن ميرساند و سلسلهاعصاب ارتباط موجود را با داخل و خارج از بدن برقرارمى سازد.
حال اگر اختلالى در يكى از وظايف اعضاء فوق به وجود آيد موجب رنج ، درد، الم و ضعف و ناتوانى و عدم كارآئى بدن مى گردد، برقرارى نظممجدد به اين دستگاهها، به وسيله غذاها داروها و استراحت و رعايت بهداشت بدن ، انجام مى پذيرد.

 

موقعى كه تمام دستگاههاى بدن تحت شرايط خاص و سلامتى كامل به سر برندتعادل بدن برقرار است و مى توان گفت كه مزاج و طبع آدمى سالم است ، عدمتعادل محيط داخلى طبع آدمى را به سوى بيمارى مى كشد كه ظهور علائم حاصله باعث پيدايش مزاجهاى مختلف است.

عزیزان در تمامی مراحل درمان اول تعادل مراج با داروهای ترکیبی مکمل ( منضج ) و داروهای گیاهی مکمل و مؤثر آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت و استفاده کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب  بهرمند شوید.