علائم عمومى بيماريها

تب
درجه حرارت طبيعى بدن حدود 37 درجه سانتى گراد است كه از راه دهان (زير
زبان ) بين 2/37 تا 9/35 و از راه ركتوم يامهبل حدود نيم درجه بيشتر از جاى ديگر است اما زير بغل اندكى كمتر از ايناست ، شب ها درجه حرارت بيشتر از روزها و درجه حرارت افراد سالم همبا يكديگر تفاوت دارد.

 

در اكثر موارد تب يك علامت بيمارى عفونى است كه با كمك ساير علائم و تست هاى آزمايشگاهى پى به تشخيص برده مى شود ليكن در بيشتر مواردعلت تب نامشخص و دشوار مى گردد، در اين صورت بايد با ثبت دقيق علائم بيمارى ، كمك از تشخيص آزمايشگاهى ، پرتونگارى ، دقت در سوابقبيمار مخصوصا بيمار آلوده از مسافرت برگشته يا مسافر، مصرف داروها و يا غذاهاى بكار برده شده به وسيله بيمار و گاهى با اكتشافاتعمل جراحى مى توان پى به علت تب برد.

 

در حدود 40 نوع از تب ها را به سختى مى توان تشخيص داد كه اينها بيشتر مربوط به عامل عفونى است. 20 نوعاز تب ها مربوط به سرطانها و 15 نوع مربوط به بافت هم بند و بقيه مربوط به علل مختلف است. كمى از تب ها (حدود پنج درصد) هم تشخيص داده نمى شوند گاهى تب هاى خفيف ممكن است.عامل روانى داشته باشد.

 

رده بندى تب ها

 

1-      عفونت ، مثل ويروسها، ميكروبها، انگلها، قارچها، اينها عموما تب زا هستند ممكن است اين تب ها بدون علائم موضعىمثل گندخون ، يا علائم موضعى مثل گلودردها و غيره همراه باشد.

 

2-      بيماريهاى كلاژن - مثل لوپوس ارتيماتوز، پلى آرتريت گره اى ،درماتوميوزيت ، آرتريت روماتيسمى (آرتريت روماتوئيد) و تب روماتيسمى .

 

3-      بيماريهاى سلسله اعصاب مركزى : حوادث عروقى مغز، آسيب ها و جراحات مغزى ، تومورهاى مغز و نخاع ، بيماريهاى استحاله اى سلسله اعصابمركزى (اسكلروزمولتيبل ) و جراحات و آسيب هاى نخاعى .

 

4-      بيماريهاى سرطانى : سرطان تيروئيد، ريه ، كبد، لوزالمعده ، دستگاه ادرارى تناسلى ، و سرطانهاى ثانوى

 

5-      بيمارى خونى ، لنفوم ها، لوسمى ، ميلوم مولتيبل ، آنمى پرنيسوز، كم خونى هموليزى - بيماريهاى خون ريزى دهندهمثل ، هموفيلى

 

6-       بيماريهاى قلب و عروق : انفاركتوس ميوكارد، بيماريهاى ترومبوآمبوليك ، آندوكارديتهاىباكتريال ، نارسائى احتباس قلب تاكيكاردى حمله اى

 

7-       بيماريهاى گوارشى : التهاب روده ، سيروز كبد، در مرحله نكروز و آسيت كبدى.

 

8-       بيماريهاى غدد مترشحه داخلى : پركارى تيروئيد، فئوكروموسيتوم .

 

9-       بيماريهاى ناشى از عوامل فيزيكى : گرمازدگى ، ضربه ها، اعمال جراحى ، بيماريهاى اشعه اى

 

10-    بيماريهاى ناشى از عوامل شيميائى : واكنش داروئى ، واكنشهاى ناسازگارى ، مسموميت ها، بيمارى صرع

 

11-    اختلال در تعادل مايعات بدن مثل كم آبى ، اسيدوز

 

12-    علل متفرقه - ساركوئيدوز آميليوز

 

13-     تب روانى

 

14-    تب كاذب

 

15-    علل مجهول

عزیزان در تمامی مراحل درمان اول تعادل مراج با داروهای ترکیبی مکمل ( منضج ) و داروهای گیاهی مکمل و مؤثر آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت و استفاده کنید.

عزیزان می توانید از (
 طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب )بهرمند شوید.