خناق یا خروسک

اين بيمارى بيشتر در كودكان و شب هنگام پيش مى آيد و باعث وحشت اطرافيان بيمار مى گردد زمانى كه حالت بيمار رو به وخامت مى گرايد بايستى هر چه زودتر به پزشك مراجعه شود زيرا خطر خفه شدن در كار است . لاكن در خروسكهاى ساده و بدون تب و تورم خارجى گلو، داروى زير مؤثر است .

بابونه شيرازى 5 گرم

فلوس 5 گرم

گل خطمى 5 گرم

جومقشر 10 گرم

گل بنفشه 5 گرم

اين داروها را پنج قسمت كرده پس از جوشانده روزى 4 نصف استكان بدهند.

ماليدن عسل از داخل در حلق مؤثر است داروهائيكه از راه خوراكى و يا طريق غرغره به كار مى رود بايستى نيم گرم باشد.

درمان در بيمارانى كه مبتلا به تب مى باشند.

گل بنفشه 5 گرم

گل خطمى 5 گرم

ريشه كاسنى 10 گرم

پرسياوشان 5 گرم

خارخسك 10 گرم

مغزناخنك 5 گرم

سه پستان 5 گرم

گل پنيرك 5 گرم

پس از نيم كوب كردن بر حسب سن بيمار از 5 تا 1 گرم دارو را در يك ليوان آب جوش حل كرده پس از چند ساعت كه دارو خيس خورد جوشانده هر چهار ساعت نصف استكان بدهند.

گرفتگى صدا

در تعقيب فريادهاى بلند و تكرار كلمات به مدت زياد، و همچنين در اثر سرماخوردگى ها بيشتر اوقات صدا به علت تورم طناب هاى صوتى كلفت و خشن و بم مى شود و گاهى صداى بيمار به كلى قطع مى گردد و در اينجا بايستى بيمار از حرف زدن بلند و فرياد كشيدن و خوردن چيزهاى سرد و ترش و محرك كاملا خوددارى نمايد و بيشتر از مايعات گرم و آش جو، سوپ جو، و كدو و گوشت مرغ و غيره استفاده كند. عوامل زيادى باعث گرفتگى صدا مى شود كه بايستى به وسيله پزشك تشخيص داده شود.


درمان ساده

از جوشانده 10 گرم تخم شنبليله 5 گرم صبح و 5 گرم عصر استفاده شود و نيز خوردن جوشانده شاخه هاى كلم و جويدن سير مفيد است ، لعاب اسپرزه را هم غرغره نموده و هم ميل نمايند.


كلفت شدن صدا

غذاهاى سرد و يخ و محرك و سرخ كرده و ترشى خيلى زيان آور بوده و بيمارى را تشديد مى كند قفسه صدرى اين بيماران را لازم است ماساژ داده تا عرق كنند و بايستى غذاهاى لطيف ميل نمايند.


درمان :

جوشانده 30 گرم ريشه شيرين بيان در شكر براى يك روز، غذا به صورت آش جو و گشنيز، كدو، مرغ و جعفرى و تره مفيد است . آرد گندم و آرد جو با شيره ريشه شيرين بيان به صورت حريره نافع است.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید.