سردرد به علت غذاهای چرب

که در اینجا درد بیشتر متوجه کاسه چشمها شده و سرگیجه و خیالات واهی و هذیان پیش می آید و نیز سیاهی رفتن جلو چشم آشکار می گردد.
سیاهدانه و مرزنجوش را نرم کوبیده از هر کدام 10 گرم بو کنند.

روغن بادام تلخ در بینی بکشند بخور بادیان دهند بابونه و شوید را جوشانده از هر کدام 5/2 گرم استنشاق نمایند یا کوبیده سداب و مرزنجوش بو کنند (از هر کدام 5/2 گرم) و سر را با جوشانده آن بشویند و یا آب آن را در بینی بکشند ( 10 گرم برای 2 مرتبه هر قسمت را در یک بطر آب بجوشانند).

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.