سردرد در تعقیب ضربه و سقطه

علائم : وجود حادثه یا تصادم و یا عامل ضربه و سقطه و آثار آن در ضربه های سر و تصادفات اگر شکستگی در کار نباشد و ترس از شدت درد و ورم در میان باشد اگر بیمار دارای فشار خون و زیادی خون باشد مقداری از آن را می توان گرفت تا از فشار و قدرت آن کاسته شود و درد بیمار کمی آرام گیرد و فشار درون جمجمه کمترشود.


مورد، گل رس، آرد عدس، مامیثا، حضض، آقاقیا، صندل و روغن گل را مخلوط کرده به محل ضربه ضماد نمایند تا از هماتوم و خونریزی زیر جلدی جلوگیری شود. و جمجمه محکمتر گردد.

روغن گل و سرکه نیز مفید است، اگر بیمار دچار تب، ورم و قرمزی شدید محل ضربه باشد باید از صندل سرخ گل ارمنی به صورت نرم کوبیده که در آب تاج ریزی حل شده باشد به محل درد ضماد نمایند.

اگر ورم و درد کمتر نشد آنها را در سرکه پخته به محل ضماد کنند.

اگر اختلالات حواس به وجود آمد و تب نیز پیدا شود آثار ورم مغز خون ریزی داخلی مشهود است از چوب درخت گز، پوست انار و میوه کاج و کندر و گل سرخ که همه را درهم کوبیده و نرم کرده باشند می توان به صورت ضماد استفاده نمود و آرد جو گل زوفا، برگ بید، و روغن گل به محل ضربه ضماد نمایند گل بنفشه، سیب، گلاب برای بوئیدن این گونه بیماران مفید است.

داروهای زیر به صورت پاشویه بر تمام سردردهای مزمن مؤثر می باشد:

گل خطمی، بابونه، مغز ناخنک، گل زوفا، تاج ریزی، خردل سبوس گندم که بایستی همه را جوشانده به کار برند (از هر کدام به مقدار کافی برای سه روز).

نسخه دیگر

گل بنفشه، گل خطمی، از هر یک 25 گرم سبوس گندم 75 گرم آب 4 بطری جوشانده به صورت پاشویه. نخسه زیر برای تسکین سردردهای کهنه و پاکسازی مغز از ژرم بیماری زا و گریپ های فصلی و مقاوم نافع است.

صبر زرد 5 گرم، عصاره ریشه شیرین بیان 25 گرم شوید 5 گرم، مصطکی 5/2 گرم صبر زرد را باید با آب کاسنی یا گلاب حل کرده و سپس بقیه داروها را به آن آمیخته روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

نسخه مسکن دیگر

ایارج فقیرا 15 گرم، شحم خنظل 5 گرم، تُربُد 5/2 گرم، افتیمون 5 گرم، سقمونیا (یا محموده) 5 گرم همه راکوبیده در آب کرفس حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

نسخه دیگر

تخم اسفند کوبیده 25 گرم آب انگور یک بطر درهم جوشانده تا نصف شود، مغز گوسفند بکار برند و یا مغز مرغ را با آب انار مخلوط کرده به بیمار بخورانند، جوشانده آب اسطوخدوس را در شربت عسل حل کرده تجویز نمایند (اسطوخدوس 10 گرم در یک لیوان آب جوشانده صاف شده آن را با 250 گرم عسل مخلوط کرده بتدریج مصرف نمایند.

زعفران، مومیائی و کندر را سائیده در سفیده تخم مرغ حل کرده به قسمت ضرب دیده ضماد نمایند یا برگ کلم، مورد، مرزنجوش را کوبیده ضماد کنند، در تعقیب ضربه هائیکه مغز تکان خورده و باعث سردرد شده باشد 5 گرم اسطوخدوس را جوشانده در هر نوبت صاف شده آب آنرا با عسل میل نمایند.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید