سندرم منی یر منییر

علت اصلی پیدایش این بیماری هنوز به خوبی معلوم نیست، عده ای اتساع قسمت غشایی گوش داخلی که شامل لابیرنت و قسمت حلزونی است را عامل آن می دانند و درد آن را به علت وجود افزایش فشار مایع درون آندولف داخل مجاری گوش به حساب می آورند.

در این بیماری علائمی از قبیل سرگیجه واقعی، به صورت احساس و توهم، حرکت در محیط اطراف به بیمار دست می دهد و بیمار قادر به حرکت نیست و اگر حرکت کند به زمین می افتد و دچار حالت تهوع و استفراغ و صدا کردن گوش و اختلال شنوائی میگردد، در فواصل حمله بیمار سالم به نظر می رسد ولی به تدریج دچار ناشنوائی می شود.

درمان این بیماری نیز با داروهای ضد هیستامین شروع می شود. اسید نیکوتینیک در درمان آن مؤثر است، رژیم بدون نمک و داروهای پیشاب آور خیلی مفیدند نسخه های مؤثر بر میگرن برای درمان این بیماری نیز مفید است و با تجربیاتی که انجام شده است، داروی ضد میگرن گیاهی روی این نوع سردردها مؤثر بوده است.

داروهای ضد میگرن گیاهی روی این نوع سردردها مؤثر بوده است.

تذکر این نکته لازم است که چرا نسخه های متعددی برای درمان هر بیماری پیشنهاد شده است:

1- به علت در دست نبودن همه داروها در یک محل

2- به علت نشناختن و یا نامهای مختلف محلی

3- برای امکان استفاده از هر کدام که موجود است

4- استفاده از تنوع داروئی، برای عدم اعتیاد

5- برای استفاده از گسترش خاصیت داروئی

عزیزان در تمامی مراحل درمان اول تعادل مراج با داروهای ترکیبی مکمل ( منضج ) و داروهای گیاهی مکمل و مؤثر آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت و استفاده کنید.

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.