سوختگی ها

سوختگى ها به سه دسته تقسيم مى شود، درجه يك ، درجه دو، درجه سه ، اگر سطحى باشد و قرمزى و سوزش كمى داشته باشد آنرا درجه يكگويند كه با تبريد (سرد كردن ) موضع با گلاب سوزش فرو مى نشيند، چون داغ شد دوبارهدستمال آلوده به گلاب و آب يخ بكار مى برند تا سوزش بكلى از بين برود ياگل ارمنى نرم كوبيده با آب و سركه يا ماست و سفيده تخم مرغ يا روغن گل بنفشه و سفيده تخم مرغ مخلوط كرده به موضع سوختگى قرار دهند يابرگ خطمى را يا برگ خيار شنبر به آب پخته يا سفيداب و آب گشنيز آميخته قرار داهند اگر سوختگى با روغن داغ باشد سفيده تخم مرغ وسفيداب كف را در ظرفى مخلوط كرده خوب ظرف را تكان دهند و بمالند. اگر سوختگى در اثر آب جوش باشد مقدارى خاكستر را در آب ريخته صافكرده دوباره آب روى آن بگيرند تا 5 مرتبه اين عمل را تكرار كنند سپس آب آن را روى سوختگى كه زخم نشده وطاول ندارد بزنند.

اگر طاول و زخم باشد اين دستور زيان دارد و از دستورات قبلى استفاده شود. خاكستر جو يا سفيده تخم مرغ مرهم خوبى براى سوختگى مى باشد (اين دستور براى استفاده از وجود املاح محتوى خاكستر است )اگر از آفتاب سوختگى پديد آيد بايد از مرهم نوره استفاده شود.

مرهم نوره : مقدارى آهك را در ظرفى ريخته آب روى آن بريزند تا آب روى همه آنها را بپوشاند بعد از دو ساعت آب را خالى كرده آهك ها را نرم كنند دوباره آب بريزند تا 7 مرتبه بعدا آهك را خشك كرده در روغن گل يا روغن كنجد ريخته به صورت خمير نسبتا نرمى در آورده به محل سوختگى بمالند اين پماد براى انواع سوختگى مؤثر است ، اگر به فرمول ، گل قيموليا اضافه شود بهتر است . اگر محل سوختگى را اول با روغن كنجد چرب كرده بعد از تسكين درد مرهم نوره گذارند مفيد است .

 

نسخه :
سرمه 5 گرم با 20 گرم پيه مخلوط كرده به صورت كرم بمالند، اگر درد شديد باشد روغن گل اضافه نمايند.
نسخه :
مردار سنگ 5 گرم
دوده 5/2 گرم
حنا 5 گرم
بوره 5 گرم
همه را مخلوط كرده در نصف استكان روغن كنجد مخلوط كرده گرم بمالند.

بهتر است از داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان بیماری های سوختگی درجه 3 را استفاده کنید.

 

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

 عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید