عرق بدن

از نظر علل تعريف عرق را مى توان چنين خلاصه كرد كه عرق عبارت است از ادرار رقيق شده و بيشتر تركيبات عرق و ادرار مشابه يكديگر است ،بدين جهت اگر عرق مدتى بماند بدبو شده در محل آن ممكن است ناراحتيهاى پوستى ازقبيل خارش ، سوزش ، و پيدايش غرور و لكه هاى قرمز بنام عرق سوز پيدا شود كه بايستى تحت درمان و معالجه قرار گيرد.مقدار كم عرق براى نرم شدن پوست لازم است ، ما اگر زياد از حد طبيعى گرديد زيان مى رساند بيشتر بيماريهاى قارچى در
محل عرق زا زندگى مى كند همچنين باكتريها و ميكروبها، لذا خيلى زود محل تعريق بدبو مى شود.

نسخه براى عرق بدبو

نسخه خوردنى - روزانه 5 گرم مرهم گلى را به مدت زيادى مصرف نمايند اين مقدار را جوشانده در دو نوبت مصرف كنند و مدام حمام و دوش آببگيرند و بدن و لباسها را پاكيزه و تميز نمايند و مواد گوشتى كمتر مصرف نمايند.

شستشوى محل بدبو به وسيله بابونه شيرازى يا بسباسه يا مورد يا گلنار يا پوست انار يا پوست و برگ ميوه كاج ، يا مريم گلى ، مقداركافى از داروهاى فوق را تهيه كرده در آب جوشانده صاف نموده شستشو نمايند

زيادى عرق

گاهى بعضى از جاهاى بدن بيشتر از ساير جاها عرق مى كند و اين غير از عرق عمومى است براى برطرف كردن آن از دستور زير استفاده مى شود.

 

نسخه
:

 

عاقرقرحا، فلفل و گل ارمنى و بابونه شيرازى را نرم كوبيده (از هر كدام به مقدار كافى ) در آب چوب كاج يا ميوه كاج حل كرده مرتبا بمالند يا با آب ترشك و آب بومادران و مريم گلى محل را شستشو دهند. بطور كلى اگر عرق فردى بدبو باشد مى تواند مدتى روزانه 5 گرم مريم نخودى را جوشانده صبح و عصر ميل نمايد و از داروهاى خوشبو كننده عرق نيز استفاده كند، اما اينگونه افراد بايد مرتبا حمام گيرند و از خوردن غذاهاى چرب و سرخ كرده و مانده و غليظ كمتر استفاده كنند.

 

 


عرق كردن زياد

 

مجددا نكات بهداشتى زير را خاطرنشان مى سازد.

 

اگر به علت زياد خوردن غذاهاى چرب و پر انرژى باشد با كم كردن غذا و كمى رياضت رفع آن خواهد شد خوردن برنج ، سماق ، گشنيز، عدس ، شربت عناب ، شربت زرشك ، شربت رب انار، آب ليمو و خوردن ترشيجات از عرق كردن جلوگيرى مى نمايد، ماليدن مازو، سفيداب قلع و گل ارمنى و مردار سنگ با گلاب و آب مورد يا ماليدن گل سرخ ، گلنار، آقاقيا، مازو و كندر با گلاب و شستن بدن با گل ريواس و مورد از عرق كردن مى كاهد بايد توجه داشت كه عرقهاى بدن را نبايستى مكرر پاك كرد زيرا اين كار خود باعث ازدياد خواهد شد از جمله نكاتى كه در كم كردن عرق بدن مؤثر است يكى پاك نكردن آن و ديگرى ماليدن مورد و گلنار و آرد نخود و پوست انار است و نيز خوردن روزانه 5 گرم غاريقون نرم كوبيده در نصف استكان عسل نيز مفيد مى باشد.

 

نسخه ضد عرق كردن زياد
مريم گلى 15 گرم
گل زوفا 10 گرم
پوست ميوه گردو 5 گرم

معرق يا عرق آورها
اگر بخواهيد عضوى عرق كند از دستورات زير پيروى كنيد:

 

حمام گرم ، آفتاب ، رياضت و شستشوى بدن با آب گرم ، ماليدن كرفس ، سركه ، گلاب ، ماليدن روغن بابونه تنها يا با نمك درمنه يا فلفل با نمك پيه يا زراوند و روغن شبت يا روغن سوسن با آب ترب يا ماليدن سليخه ، دارچين ، وج ، روغن ترب بايد دانست كه اگر عرق كردن را بخواهند متوقف سازند اول پاشويه با آب معمولى كرده سپس شربت سكنجبين و شربت آب ليمو، عرق كاسنى ، شربت بنفشه و غيره به كار برند.

داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان بیماری های عرق کردن زیاد استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

 عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید