غذا را نباید بدونه اشتها خورد

اشتها

غذا را نبايد بدون اشتها خورد و تا اشتهاى حقيقى پيدا نشود تناول ننمائيددر زمستان غذائى بهتر است كه گرمى و نيرو دهد برعكس در تابستان غذائى مناسب است كه اندكى سردى بخشد و يا گرمى آن اندك باشد مثلا خوردن كره در زمستان خوب و در تابستان سودمند نيست .

گرمى و سردى غذا هرگز نبايد خارج از توان شخص باشد و بايستى در حد تحمل ، هر غذائى را مصرف نمود بر حسب عادت روزانه بايستى غذا مصرف شود نه در فراوانى اسراف و نه در كمبود امساك نمود زيرا هر دو زيان آور است .
اگر مقدارى از غذاى داروئى مصرف شده باشد بايد سعى كرد و صبر نمود تا كاملا حل و جذب شود سپس غذاى بعدى را صرف نمايند و چيزى كه ضد آن باشد مصرف ننمايند.

اگر غذاى سنگين و امتلاءآور مصرف شود بايد در تعقيب آن غذاى سبك و لطيف مصرف نمود. زيان بخش ترين نوع ، غذاهائى است كه قبل از هضم غذاى اولى خورده شود بدين ترتيب بدترين كارها پر كردن شكم و پرخورى است به ويژه اگر غذاى ناپسند باشد.

دردهائيكه به علت پرخورى و خوردن غذاهاى غليظ (چرب سرخ كرده و پرحجم ) مثل دردهاى مفاصل به وجود آمده باشد در هنگام خوردن اينگونه غذاها آن دردها زيادتر خواهد شد و پرخورى باعث ابتلاء به بيماريهاى تنگ نفس ، برونشيت ، نقرس ، و دردهاى كبدى و بيماريهاى بلغمى (سنگين و سخت شدن بدن ) و سودائى خواهد شد.
پرخورى غذاهاى لطيف بيماريهائى از قبيل ورم ، تبهاى نامنظم ، و لختى و شلى به بار خواهد آورد. عوارض خوردن غذاهاى چرب و سنگين و ديرهضم را مى توان با كم خورى و غذاهاى لطيف و ساده جبران نمود. هيچگاه نمى توان عوارض خوردن غذاهاى سنگين را با غذاهاى سنگين تر جبران نمود.

موضوع تناسب غذائى و رعايت سرد و گرم و ضد و نقيض بودن آنها در بيشتر كشورها معمول و مرسوم است مثلا آشاميدنيهاى مختلفى براى غذاهاى مختلف در نظر گرفته اند چنانچه چلوكباب را با دوغ ، كله پاچه را با آب انار، حليم و روغن را با آب انگور و نيز ادويه هائى براى غذاها بدين طريق در نظر گرفته اند كه سماق و ترشى را با چلوكباب ، دارچين را با حليم و روغن و كدو و نعناع را با پنير و مشگ طرامشيع يا كاكوتى را با ماست و گلاب را با هندوانه مصرف نمايند.

بايستى بعد از خوردن غذاهاى سنگين اندكى راه رفت و هيچگاه نبايد بعد غذاهاى سنگين بلافاصله خوابيد و پس از خوردن غذاهاى سنگين نبايستى عصبانى شد و حركات شديدى را انجام داد هرگز نبايد آنقدر غذا خورده شود كه جائى در معده نباشد بايد قبل از سير شدن و باقى ماندن اشتها دست از طعام كشيد زيرا اين باقيمانده اشتها خود پس از ساعتى از بين مى رود. مسئله خوراك مسئله زنده بودن است و بايد به مقدارى عادت كرد كه لازمه بدن است و هيچگاه نبايد از آن مقدار پا را فراتر نهاد.

بدترين غذاها آن است كه بر معده سنگينى كند و بدترين نوشابه ها آن است كه زياد مصرف شود كسى كه امروز بيش از حد طبيعى خورده است براى جبران آن بايستى فردا خود را گرسنه نگهدارد و اگر بتواند در آن روز بيشتر كار كند و اگر نتوانست اندكى بيشتر راه رود و راه رفتن را ادامه دهد. يكى از دانشمندان معتقد است كه من پياده روى را بعد از نهار دوست مى دارم زيرا بدن را براى غذاى شام مساعد مى سازد

عزیزان در تمامی مراحل درمان اول تعادل مراج با داروهای ترکیبی مکمل ( منضج ) و داروهای گیاهی مکمل و مؤثر آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت و استفاده کنید.

عزیزان می توانید از ( 
 طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.