غرور جوانی

دانه هاى ريز يا نسبتا درشتى مى باشند كه گاهى با ترشحاتى كه شكل پنير است همراه بوده كه با فشار از آنها خارج مى گردد از اين رويه آنها بثورات لبنيه يا پنيرى گويند، اين دانه ها در اوايل سنين بلوغ پيدا شده كه مدتى مزاحم بيمار است ، دانه ها مزبور در سينه - پشت و صورت ظاهر مى گردد بايد توجه داشت كه اگر زياد تحت فشار قرار گيرد جاى آنها روى پوست باقى مى ماند لذا نبايستى آنها را دستمالى كرد.

درمان
:

پاكسازى بدن به وسيله ايارج فيقرا و غيره كنند و بعد از پاكسازى صورت را با داروهاى تميز كننده و جلادهنده مثل آرد گرسنه ، آردباقلا، پوست تخم مرغ ، بشويند اگر بهبودى حاصل نشد.

خربق سفيد 5 گرم
ريشه ايرسا 20 گرم
نرم كوبيده در سركه حل كرده يا تخم كتان 10 گرم سياهدانه 5 گرم گل سرخ 10 گرم نرم كوبيده در سه استكان سركه حل كرده به صورت بمالند اگر قويتر خواهند از نسخه زير استفاده شود.

نسخه :

سياهدانه 10 گرم نرم كوبيده در 25 گرم خاكستر چوب مو مخلوط كرده در 2 استكان سركه حل كرده روزى سه مرتبه بمالند و براى شستن صورت از جوشانده سبوس گندم يا برنج استفاده نمايند.

يا تخم كتان 20 گرم ، سياهدانه 20 گرم نرم كوبيده در يك استكان سركه حل كرده بمالند يا خاكستر مو و سركه بمالند. شستشو با آويشن ، مريم گلى و كندر مفيد است .

نسخه :

يك عدد ترب بزرگ (ترب سياه ) را انتخاب كرده درون آن را خالى نموده پر از آرد عدس و برنج كرده سه روز نگهداشته سپس آردها را خارج كرده در سايه بخشكانند روزانه مقدارى از آنها را با آب خمير كرده به محل بثورات لبنيه بمالند يا ساده تر آب ترب را با آرد برنج و آرد عدس مخلوط كرده به صورت بمالند.

نسخه :

مغز پنبه دانه 25 گرم ، مرواريد يك عدد، خوب هر دو را نرم كوبيده با آب حل كرده شب بمالند صبح بشويند يا به مدت سه روز صندل را در آب اسپرزه سائيده بمالند يا آرد عدس ، آرد نخود 25 گرم ، نشاسته 15 گرم ، آنزورت 10 گرم ، مصطكى 5 گرم ، بوره ارمنى 5 گرم يا اينكه همه را برابر انتخاب كرده نرم سائيده مقدارى از آن را حل كرده شب بمالند صبح با آب گرم بشويند.

نسخه :

اشنان را سوزانده تا قليا به دست آيد سپس بمالند يا مازو، تخم شاهى ، و زاج از هر كدام به نسبت مساوى كوبيده در زهره گاو ريخته بمالند يا آنزروت ، اشنان ، مردار سنگ و براده مس و صدف سوخته را كوبيده با سركه بمالند يا سياهدانه را نرم كوبيده در سركه حل كرده شب بمالند صبح با آب سبوس بشويند.

غرور صورت ، سينه و پشت (فرنكلوز)

اين دانه هاى مزاحم كه در دختران و پسران جوان ديده مى شود، و مزاحم روح و جسم آنها مى گردد را نبايد دستكارى كرد، زيرا خيلى زود چركين شده و پس از بهبودى ، جاى آنها مى ماند، هر كدام كه تحت فشار قرار گيرند جايشان باقى خواهد ماند، براى مبارزه با آنها رعايت رژيم غذائى لازم است . مصرف غذاهاى خنك و رقيق و ساده بهترين دارو و درمان است.


داروهاى خشك كننده غرورها يا كوركها
آب آويشن با مريم گلى يا خطمى يا سبوس صورت را بشويند. اين فرمول براى كسانى مفيد است كه صورتشان چرب باشد لاكن اگر صورت خشك باشد بجاى آب ليمو و سركه از شير استفاده نمايند و براى اينكه خراب نشود روزانه يك قاشق مرباخورى در نصف استكان شير حل كرده بمالند. پس از تمام شدن دوباره تهيه نمايند.

نسخه :
موم 5 گرم
گل سرخ 10 گرم
وسمه 5 گرم
روغن زيتون 1 استكان
همه را مخلوط كرده در روغن بريزند و به محل بمالند.

اگر سطح بدن پر از غرور يا فرونكلوز باشد و باعث مزاحمت شديد بيمار گردد، داروهاى زير را جوشانده ميل نمايند و بدن را با آب ترشك و جوشانده چوب گز يا ميوه كاج بشويند و مورد و آرد نخود و جو در حمام به بدن بگيرند و پس از نيم ساعت يا بيشتر بشويند.

اگر جاى غرورها به علت دستكارى مانده باشد مى توان روزانه با ماليدن داروهاى زير به بهبودى آن كمك كرد.

نسخه :
مردار سنگ 5 گرم نرم سائيده در يك ليوان گلاب حل كرده مرتبا بمالند.
نسخه ديگر
آردجو، آرد باقلا، ريشه نى قسط، تخم خربزه از هر كدام به مقدار كافى نرم كوبيده با آب خمير كرده شب به صورت بمالند و صبح با آب مريم گلى بشويند يا:
سفيداب 10 گرم ، مردار سنگ 10 گرم ، در يك استكان سركه حل كرده بمالند.

براى صورت هاى چرب

دارويهاى مؤثر را روزانه جوشانده و كوشش نمايند تا هر چه ممكن است از غذاهاى چرب پرهيز كنند و يا با غذاها ترشيجات مصرف نمايند و اگر صورت خيلى چرب است روزانه از شربت انار، شربت آب غوره ، شربت آب ليمو استفاده نمايند.

نسخه :
آويشن شيرازى برگ توت سفيد يا مغزناخنك يا گل سرخ و يا مريم گلى ، نسخه ياد شده براى صورت چرب مفيد است اگر صورت خشك باشد از اين نسخه استفاده كنند.

نسخه :
بابونه شيرازى 10 گرم
آرد جو 25 گرم
سدر 25 گرم
همه را نرم كوبيده در زرده تخم مرغ حل كرده صورت را بشويند.

داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان بیماری های غرور جوانى (بثور لبنيه، آكنه )استفاده کنید.در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید