قلب

براى حفظ و نگهدارى قلب بايد از بوها و استنشاق روايح غيرمطبوع و خوردن غذاهاى سودازا و افكار متشنج و خيالات واهى بپرهيزند. و از استرس و هيجان و نگرانيهاى شديد و نيز از غم و اندوه و عوامل وحشت زا كه همگى موجب تند شدن ضربان قلب و فشارهاى روحى كه باعث درد و سوزش جلوی قلب است دورى گزينند و آرامش خاطر را فراهم نمايند براى تقويت قلب بوئيدن روايح مطبوع چون عنبر، مشگ و سيب و گلاب مؤثر است .

نسخه :

اين نسخه تقويت كننده نيروى قلبى است

عنبر 5 گرم

مصطكى 10 گرم

عود 5 گرم

در آب طلا و عسل حل كرده روزى سه قاشق مرباخورى ميل نمايند.


اگر به اين فرمول ياقوت و مرواريد از هر كدام يك گرم و نبات 10 گرم اضافه نمايند بهتر است ، ناگفته نماند كه بيشتر بيماريهاى قلبى در تعقيب ابتلاء به بيماريهائى چون روماتيسم مفصلى و گلودردهاى شديد، بيماريهاى مزمن ريه و عفونت هاى كليوى و غيره به وجود ميآيد.

در طپش و خفقان قلبى كه بيشتر در تعقيب هيجانات ، شكنجه هاى شديد روحى ،غصه فكر زياد توقف در هواى بسيار گرم مانند حمام و تشنه ماندن به مدت زياد در هواى گرم به وجود مى آيد، سكنجبين و گلاب و يا شربت ليمو شربت نارنج ، شربت سيب ، شربت سنبل ، مرباى سيب ، مرباى به مفيد واقع مى شود.


شربت گاوزبان ، شربت بادرنجويه ، شربت عود، كه با مشك و زعفران يا سنبل و عنبر و گل سرخ تواءم باشد نافع است (شربت مقوى قلب : شربت سيب با عرق گل گاوزبان يا گل گاوزبان ، درونج ، زرنباد را برابر انتخاب كرده نرم سائيده در شربت يا كمپوت سيب حل كرده روزانه ميل نمايند) شربت قرنفل ، عرق بيدمشگ و گلابى همگى مفرح قلب هستند.

و نسخه های دیگر که پس از مشخص شدن مزاج بیمار ارائه خواهد شد.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید