اثر موضعی داروی گیاهی

اطراف حفره چرک را پوشانده و با نفوذ خود مانع پراکنده شدن آن می شوند و از طرفی به علت نفوذی که دارد نمی گذارد تغذیه سلولهای چرک زا و زندگی میکروبها به خوبی انجام گیرد، در نتیجه محل بیماری زودتر محاصره می شود و چون راه تغذیه بسته می شود محتوی تومور یا تورم پژمرده و پلاسیده شده از بین می رود این یک طریق معالجه است، طریق دیگری که به وسیله داروهای مخصوص بخود انجام می شود این است که تورم را به علت تند شدن جریان خون و گرم نگاهداشتن آن محل زودتر حل می کند، راه دیگربرای مبارزه چرک یا ورم یا تومورها این است که داروی منفجر شونده داده شود که با این طریق تومور سر باز کرده و چرک محتوی آن خارج می گردد.

داروهای ضد التهاب گیاهی به سه دسته تقسیم می شوند 1- داروهای جمع کننده و کوچک کننده تومور یا تورم 2- داروهای حل کننده 3- داروهای منفجرکننده.

عزیزان در تمامی مراحل درمان اول تعادل مراج با داروهای ترکیبی مکمل ( منضج ) و داروهای گیاهی مکمل و مؤثر آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت و استفاده کنید.

عزیزان می توانید از
طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراببهرمند شوید.