التهاب و عکس العمل بدن

التهاب بدن

التهاب عبارتست از تغییرات بافتی که در مقابل آسیب های وارده ایجاد می گردد.

هنگامی که جائی از بدن در اثر هجوم باکتریها، میکروبها، ضربه، ریختن مواد شیمیائی سوختگی و یا با هر پدیده دیگر ضایعه ببیند، سلولهای آسیب دیده ماده ای به نام نکروزین necrosin در مایعات اطراف ترشح می  کند، که این سم نیز سلولهای دیگر را مضمحل کرده قابلیت نفوذ موئینه ها را افزایش داده و سبب می شود تعداد زیادی مایع و پروتئین به انضمام فیبرینوژن به درون نسج آسیب دیده راه یابد. که نتیجه آن خیز موضعی خارج سلولی است و مایع خارج و لنف هر دو به علت اثر انعقادی نکروزین روی فیبرینوژن که نشت کرده منعقد می گردد، بدین ترتیب خیز سفتی در فضاهای اطراف سلولهای آسیب دیده، پیدا می شود.

هر داروئی که بتواند سم حاصله و التهاب موجود را برطرف نماید باعث بهبودی محل تورم می گردد که داروهای گیاهی نیز این عمل را به خوبی انجام داده باعث از بین رفتن تورم حاصله می گردند.

عزیزان در تمامی مراحل درمان اول تعادل مراج با داروهای ترکیبی مکمل ( منضج ) و داروهای گیاهی مکمل و مؤثر آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت و استفاده کنید.

عزیزان می توانید از
طب سنتي, طب گیاهی, طب مکمل, زيبايي پوست, حجامت, زالو درماني, درمان بيماري, گیاهان دارویی, داروهای گیاهی, نسخه های گیاهی, درد مفاصل, دیسک کمر  بهرمند شوید.