تشکیل چرک

تشکیل چرک

بیشتر بیماران می خواهند بدانند که چرک چیست و از کجا می آید یا از چه ساخته می شود، هر جائی از بدن که مورد حمله میکروب یا انگلها یا مورد ایراد ضرب و جرح قرار گرفت و زخم شد، میکروبها می توانند وارد شوند، به محض ورود میکروبها، سربازان بدن و محافظین جسم آدمی به آن محل برای از بین بردن دشمن هجوم می آورند. این سربازان فداکار از دسته سلولهای سفید یا گلبولهای سفید خون می باشند به نامهای نوتر وفیل و ماکروفاژو عده ای دیگر، اینها مقدار زیادی از باکتریها و میکروبهای وارد شده به بدن را بلعیده و نیز مقداری از نسج له شده و نکروزه را نیز می خورند، موقعی که این دو کار را انجام دادند، عده ای در اثر سم میگروبها می میرند. پس از چند روز حفره ای در محل نسج ملتهب ایجاد می شود که شامل مقادیر زیادی از نسج نکروزه، نوتر و فیلهای منهدم شده و بالاخره ماکروفاژهای مرده می باشد که: یک چنین مخلوطی را معمولاً چرک گویند.

این چرک یا ادامه می یابد، یا متوقف می شود یا به جای دیگرسر باز می کند، گاهی بسته باقی می ماند اگر چرک در محل خود باقی بماند ممکن است نسوج مرده اطراف ورم از بین رفته و چرک به تدریج در اثر آنالیز در ظرف چند روز تجزیه شده و مواد حاصل از آن به وسیله نسوج مجاور جذب گردد، طوری که پس از چندی آثاری از ورم دیده نشود.

عزیزان در تمامی مراحل درمان اول تعادل مراج با داروهای ترکیبی مکمل ( منضج ) و داروهای گیاهی مکمل و مؤثر آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت و استفاده کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید.