مقاومت بدن در مقابل عفونت ها

بدن به طور دائم با میکروبها، انگلها، سموم . همه عوامل بیماری زا در تماس است، بعضی از این عوامل بیماری زا مثل میکروبها و انگلها در دهان، روده ها، در دستگاه ادراری تناسلی و زیر بغل، پشت گوش، زیر پستان، کشاله ران، دست ها وجود دارند که به محض زخم شدن بدن یا ضعف بدن در اثر سرماخوردگی و یا با ورود مواد غذائی می توانند موجب بیماری شوند، با این طریق بدن آدمی همیشه در معرض تهاجم بیماریهای مختلف خواهد بود.

گروهی از نسوج بدن که سیستم رتیکولوآندو تلیال نامیده می شوند ( بافت هم بند ) بطور دائم در حال مبارزه با این مهاجمین می باشند این قسمت از بافت هم بند به دو طریق در اضمحلال بیماریها عمل می کند.

1- از بین بردن عوامل مهاجم به وسیله عمل بیگانه خواری phagocytosis

2- به وسیله ساختن عوامل ضد بیماری ( آنتی کور ) یا مواد ایمنی بخش ( anticor ) سیستم بافت هم بند قادر است که به وسیله بلع ماده بیماری زا، آنها را از بین ببرد و یا موادی ترشح کند که آن ماده باعث کشته شدن عوامل بیماری  زا گردد.

این سیستم شامل سلولهای بیگانه خوار مغز استخوان، طحال، کبد، گره های لنفاوی، گلولهای سفید خون و سلولهای بیگانه خوار سیاری که در بدن مرتباً در جستجوی عوامل مهاجم هستند، می باشد. کلیه این سلولها با هم در ارتباط نزدیک می باشند و از حال یکدیگر آگاهند مانند سربازانی که با بی سیم در میدان مبارزه، از حال یکدیگر باخبرند.  چون دفاع بدن به وسیله عوامل بیگانه خوار ( کبد، طحال، مغز استخوان، خون، نسوج، و غیره ) انجام می شود لذا بخصوص در زمان بیماری بایستی نکات بهداشتی رعایت شود که کار آنها زیادتر از زمان طبیعی آنها نشود. برای رعایت این امر، لازم است استراحت، آسایش و مخصوصاً به غذا توجه کامل شود و از خوردن غذاهائی که باعث کار بیشتر دستگاههای فوق می گردد، خودداری شود و هر چه غذا لطیف تر، سبک تر و زود هضم تر باشد به عمل مبارزاتی بدن کمک می گردد.

عزیزان در تمامی مراحل درمان اول تعادل مراج با داروهای ترکیبی مکمل ( منضج ) و داروهای گیاهی مکمل و مؤثر آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت و استفاده کنید.

عزیزان می توانید از (
 طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.