منضج يا حل كننده پزنده چیست

برای خارج شدن ماده ای که باعث بیماری در هر قسمتی از بدن شده است داروهائی به کار می رود که باعث نضج یا حل شدن آن می گردد مثلا موقعی که زیادی صفرا باعث بیماری شده باشد ( مثل زیاد صفرای خون در بیماریهای کبدی و غیره ) داروهای حل کننده ای بکار می برند مثل ( نضج ) که با تجویز آنها ناراحتی بیمار مرتفع می گردد داروهای حل کننده یا منضج را بر حسب مزاج بیمار انتخاب می نمایند مثلا اگر در اثر گرمی بیماری به وجود آمده باشد، منضج یا حل کننده یا داروی پاکسازی سردی به کار می برند. 


مسهل خلط غالب در دردهای مفصلی تغییراتی به علت عامل بیماری زا در مفصل به وجود می آید مثل جمع شدن اسید اوریک در بیماری نقرس، هر داروئی که بتواند رسوبات اسید اوریک را از مفصل جدا سازد آنرا مسهل و اسید اوریک بیماری زا را خلط غالب و عمل دارو را پاکسازی یا تنقیه نامند. 

در تمامی مراحل درمان اول تعادل مزاج با داروهای ترکیبی مکمل ( منضج ) و داروهای گیاهی مکمل و مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماری های معرفی شده ما را دریافت کنید.
عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید