منضج یا حل كننده بلغم

باديان و ريشه آن ، مويز، دارچين ، زنجبيل ، انيسون ، گاوزبان ، ريشه شيرين بيان ، عودالصليب ، تخم كتان ، تخم كرفس ، ريشه اذخر، افسنطين ، زعفران ، تاجريزى ، گل زوفا، ايرسا، تخم شنبليله ، بادآورد (كنگر)، صمغ عربى رده مصرف نمايند.
 

عزیزان در تمامی مراحل درمان اول تعادل مراج با داروهای ترکیبی مکمل ( منضج ) و داروهای گیاهی مکمل و مؤثر آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت و استفاده کنید.

عزیزان می توانید از (
 طب سنتي, طب گیاهی, طب مکمل, زيبايي پوست, حجامت, زالو درماني, درمان بيماري, گیاهان دارویی, داروهای گیاهی, نسخه های گیاهی, درد مفاصل, دیسک کمر ) بهرمند شوید.