ریزش عمومی موها

با توجه به مزاج بيمار و پاكسازى آن از جرم بيمارى زا، تغذيه مناسب و خوابو استراحت كافى و شستشوى موها بطور مرتب لازمه مو داشتن استبوئيدن گل بنفشه و مشك و عطر مفيد است شستشوى سر با جوشانده برگ بيد، برگخطمى ، برگ اسپرزه توصيه مى شود (براى استقامت وپايدارى موها)


اگر ريزش مو بعد از دوران نقاهت بيمارى باشد كه ضعف و ناتوانى باعث ريزش مو شده باشد بايد از گوشت مرغ و كباب و آب ميوه و چلو ساده و
زرده تخم مرغ استفاده شود.

 

 

اگر ريزش مو در اثر تخلخل جلد و اتساع مسام باشد، علائمى چون نرمى پوست ونازكى و لاغرى موها و باريك شدن آنها و سرعت ريزش ، ديده مىشود، در درمان آنها با روغن آمله ، روغن هليله كابلى و يا غير كابلى و ياكوبيده مازو و آقاقيا در روغن مورد و يا سائيده لادن در روغن مورد رضايتبخش است.

اگر ريزش موها در اثر انقباض و بسته شدن مسام در اثر خشكى و كثيفى پوست باشد، خشكى و يبوست مزاج خشكى و خشونت و سياهى در مو مشاهده ميشود، در كشش ، موها زود كنده شده و جدا مى شوند، درمان را با ترطيب و نرم كردن مزاج شروع كرده ، روغن بابونه و روغن گل براى ماساژ موها به كار برند، درمنه تركى و برنجاسف را جوشانده آب آن را براى ماساژ سر مصرف نمايند.

اگر ريزش مو در اثر تنگى مسام به علت رطوبت باشد باريكى مو و عدم آثار يبوست مشاهده مى شود، درمان را با حمام شروع كرده ، درمنه تركى و برنجاسف را جوشانده در حمام به سر مالند و با بوره و شوره و زهره گاو سر را ماساژ دهند.

 

روغن مورد

 

براى تهيه روغن مورد، سه قسمت مورد و يك قسمت روغن زيتون لازم است ، مورد را جوشانده آب آن را صاف كرده در روغن ها ريخته سپس ‍ بجوشانند تا آبها تبخير شود و روغن بمالند اين روغنها براى روئيدن و ريختن مو خيلى مؤثر است .
روغن آمله

 

براى سياه شدن مو بكار مى رود و بيشتر مانع ريختن و كمك به روئيدن مو مى نمايد. آمله ، مورد و ريشه كاج ، از هر كدام به نسبت مساوى جوشانده آب آن را در روغن كنجد ريخته دوباره بجوشانند و بمالند.

 

روغن نخود

 

100 گرم نخود را نرم كوبيده در 4 ليوان آب جوشانده تا يك ليوان شود سپس با 2 استكان روغن كنجد داخل كرده دوباره بجوشانند تا آبها تبخير شود، روزى سه مرتبه بمالند.

 

براى رشد و نمو موها

 

شستشو با برگ بيد، گل خطمى ، اسپرزه ، بومادارن ، بنفشه ، شاه تره ، اسطوخدوس ، آب سياهدانه .

 

براى روئيدن موى ابرو

 

2 عدد گردو و 10 عدد هسته خرما را با هم سوزانده و سپس سائيده در روغن زرده تخم مرغ حل كرده بمالند يا بادام تلخ و فندق را با هم سوزانده در روغن زيتون ريخته بمالند، يا فندق تنها را سوزانده بمالند.

 

براى جلوگيرى از ريزش مو

 

آمله ، برگ شقايق ، برگ مورد، پرسياوشان ، سعد، سنبل الطيب ، برگ سرو، پوست گردوى تر، تخم چغندر، تخم كرفس از هر كدام به نسبت مساوى و دو برابر از خاكستر ريشه كاج ، آقاقيا، مصطكى ، دانه خرماى سوخته يك قسمت همه را نرم كوبيده با روغن گل سرخ بمالند.

داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان ریزش مو و رشد و نمود مو استفاده کنید.

 

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.