ناخن

يكى از بيماريهاى ناخن و امراض آزار دهنده آن كه مدتها باعث ناراحتى بيمار مى شود كچلى ناخن است كه عامل اصلى آن يك نوع قارچ مى باشد كه ممكن است ناخن پا و دستها، تواءم مبتلا شوند.درمان
:

پيه مرغ 20 گرم
موم 5 گرم
مغز ساق گاو 1 عدد
هر سه را آب كرده درهم آميزند سپس لعاب تخم شنبليله يا كمى سرش را اضافه كرده بمالند، قبل از مالش داروى فوق بهتر است با آب ميوه كاج ناخنها را بشويند.

يا سريش و سركه كه با نمك يا سريش و سركه با سياهدانه نرم كوبيده شده يا پودر پياز عنصل و روغن كنجد يا مصطكى را نرم سائيده نمك و روغن كنجد يا تخم شاهى نرم كوبيده با نمك و سركه ضماد نمايند و دايم با نمك و سركه بشويند.

نسخه :

تخم شاهى را نرم كوبيده در روغن كتان حل كرده قدرى حنا اضافه نموده بمالند و يا روزانه با آب شنبليله بشويند.
نسخه :

مصطكى 10 گرم نرم كوبيده در 5 گرم نمك ريخته در روغن كنجد حل كرده بمالند. شستشو با آب ميوه كاج كه گذشت خيلى مؤثر است بايد توجه داشت كه معالجه كچلى ناخن مدتى بايد ادامه داشته باشد حتى تا چندين ماه متوالى بايد دارو به كار برده شود.

داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان بیماری ناخن استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب )  بهرمند شوید