استفراغ حاملگى

نسخه : استفراغ حاملگى
اين بميار باعث لاغرى و بى ميلى شديد نسبت به غذاها شده هم براى مادر و هم براى جنين زيان آور است داروى مؤثر براى استفراغ حاملگى را مى توان از نسخه زير به دست آورد.

نسخه :
تخم ترب 1 گرم
تخم شبت 2 گرم
نرم كوبيده در رب انار حل كرده روزى سه قاشق مرباخورى

نسخه خيلى مجرب براى استفراغ حاملگى ((ويار)):
نسخه مجرب : ميخك 5 گرم ، هيل غرابى 5 گرم ، كبابه 5 گرم ، شكر يك استكان همه را نرم كوبيده روزى 3 قاشق چايخورى ميل نمايند، و شربت انار شربت نعناع شربت ليمو مفيد است .

نسخه :
قرنفل 5 گرم
قسط 5 گرم
جوزهندى 5 گرم
مصطكى 10 گرم
عود 5 گرم
هيل 5 گرم
نرم سائيده در شربت انار حل كرده روزى سه قاشق مرباخورى ميل شود.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید