نسیا یا فراموشی

اگر بيمار سالمى يك باره دچار فراموشى گردد اين امر مربوط به محتويات جمجمه بوده و بيشتر يك نوع صرع است كه فساد در فكر يا ذكر يا تخيل پيدا مى شود.

بيمارى كه دچار فراموشى است درست مى شنود درست مى بيند اما مطالب را زود فراموش مى كند و اگر به علت گرفتارى مركز تخيلات و محل حفظيات باشد، بيمار دچار احساس خواب رفتگى ، سنگينی در پشت سر و دچار خروج رطوبت دائم از دهان و بينى است ، وجود كسالت عمومى و بدتر شدن در اثر خوردن ميوه هاى سرد و تر از نشانه هاى بارز بيمارى است .

اين نمونه مرض در پيران زيادتر از جوانان ديده مى شود.

درمان :
در صورتيكه عوارض مغزى يا جمجه اى و بيماريهاى ديگر در كار نباشد درمان زير مفيد است و پاكسازى بدن به وسيله ايارج فيقرا مؤثر مى باشد.

1-  خردل 5 گرم ، سياهدانه 5 گرم نرم كوبيده ، در عسل حل كرده غرغره نمايند.

2-  سياهدانه يا فلفل يا خردل را كوبيده به صورت گرد در بينى بكشند تا عطسه زياد كنند.

3- مشگ ، عنبر، پودينه ، جوز هندى ، بسباسه ، قرنقل و يا مرزنجوش بو كنند.

4- با جوشانيده بابونه و مغز ناخنك سر را بشويند.

 

اختلال در فكر

گاهى آدمى دچار ضعف فكر شده نمى تواند درباره چيزى فكر كند و قدرت تفكر درباره اشيا را از دست مى دهد اين بيشتر در اثر اختلال در مركز حافظه به علت جمع شدن مواد غير طبيعى يا تغيير مزاج آن محل به علت جذب نامطلوب يا به علل فشار و يا هر عامل ديگرى كه بتواند روح نفسانى را مشوش گرداند به وجود مى آيد.

مثلا: اگر غلبه بر رطوبت بدن باشد سنگينى در وسط سر حس مى شود كه با اختلال فكر تواءم است .

درمان :
بر حسب علت پيش آمده درمان را بايد شروع كرد تا تعادل بدن برقرار شده بيمار بهبود يابد داروهاى مرخى ((شل كننده )) را بر وسط سر ضماد كردن مفيد است .

اختلال در تخيلات

در اين بيمارى ضعف يا نقض يا بطلان در قوه تخليه به وجود مى آيد. عمل تخيلات بدين طريق است كه ادراك و حس مشتركى كه در صورهاى مختلف به دست آمده است ، اگر چه از نظر غائب باشد بتواند به خاطر آورد و در انبار تخيلات تجسم نمايد، آثار ضعف تخيلات بدينگونه است كه بيمار خواب كمتر مى بيند و اگر هم بيند كمتر به خاطرش سپرده مى شود اما بطلان و زايل شدن يا از دست دادن تخيلات آن است كه خواب اصلا نمى بيند و اگر هم ديده شود هيچگونه خاطره اى از آن باقى نخواهد ماند اينگونه افراد تا كسى را مى بينند مى شناسند پس از اينكه آن شخص از ديدگانشان پنهان شد ديگر نمى توانند او را به خاطر آورند: يا مثلا چه كارى را انجام داده اند و فراموش مى كنند كه چه كرده اند.

درمان :

آنچه در اختلال فكر كردن گذشت در اينجا مفيد است .

نوع ديگر اختلال در تخيلات چنين است كه آنچه وجود ندارد در خاطر مى آورد مثلا فكر مى كند كه يك آدم دو سر يا يك اسب كه نصف آن آدم و نصف ديگرش اسب است مى بيند و يا خيال مى كند آدمى برومند است و يا سر شيرى در صندوق خانه اش پنهان است يا ميخ در غذاهايش ريخته اند و امثال اينها.

اين حالت بيشتر در مزاجهاى صفراوى و يا مزاجهاى گرم شديد پديد مى آيد.

درمان :

شربت بنفشه ، شربت نيلوفر، عرق بيد، و يا گلاب را با آب سرد مخلوط كرده روزانه سه قاشق غذاخورى ميل نمايند و پنج نسخه زيرا هم زمان بايستى شروع نمايند و به ترتيب با هم به كار برند.

برای دریافت دارو پس از مشخص شدن مزاج از داروهای ترکیبی آماده ما استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید