نقرس

بيمارى است كه در اثر زياد شدن اسيد اوريك خون به وجود مى آيد علت ايجاد درد، در اثر جمع شدن رسوبات اوراتها در لابلاى مفاصل (مفصل انگشت بزرگ پا) است درمان اين بيمارى مثل درمان دردهاى مفصلى است كه قبلا گفته شده است ،
مبتلايان به نقرس اگر مى توانند از ترياق كبير استفاده كند نتيجه بهترى به دست خواهند آورد تا داروهاى ديگر، بيماران نقرسى اگر روزانه بجاى آب از آب آلو و سكنجبين استفاده كنند بهتر است اگر التهاب و درد شديد باشد از نسخه زير استفاده نمايند.

محل التهاب و درد را بايد با آب برگ چغندر و سكنجبين بشويند يا با گل ارمنى ، تخم شويد، تخم كرفس ، باديان ، زنيان ، آويشن شيرازى ، انيسون و تخم گشنيز از هر كدام به نسبت مساوى كوبيده در پيه يا روغن زيتون ريخته بمالند، ميتوان از چندتاى آنها نيز استفاده نمود.

خرفه در گلاب حل كرده قدرى كافور افزوده ضماد كنند دادن آب ترب و سكنجبين و تبديل مزاج به مزاج طبيعى باعث از بين رفتن رسوبات شده ، درد را ساكت مى كند.

بيماران مبتلا به نقرس مى توانند روزانه بجاى آب ماءالشعير نوشند و نيز بايستى از داروهاى زياد كننده ادرار استفاده نمايند و از غذاهاى غليظ و چرب و سرخ كرده و گوشت پرهيز كنند و غذاهاى سرد و رقيق مصرف نمايند.

درد عصب سياتيك يا عرق النساء

اين بيمارى كه فراوان ترين دردهاى كمر و پشت پاها را تشكيل مى دهد دامنگير بيشتر افراد چاق مى باشد دردهاى منتشره از عصب سياتيك بستگى به محل آزردگى عصبى دارد دو نوع درد سياتيك وجود دارد يكى مربوط به تنه عصب و ديگرى مربوط به شاخه هاى آن است دردهاى تنه اى بيشتر در اثر فشار مهره ها و تومورها و ديسكها و دردهاى شاخه اى اكثر مربوط به عوامل خارجى از قبيل ضربه - ورم - فشار و تغيير شكل مهره هاى ستون فقرات مى باشد.

داروهاى بيمارى نقرس و دردهاى مفصلى كم و بيش روى دردهاى سياتيكى مؤثر است .

داروهای ترکیبی آماده و مؤثر گیاهی ما جهت درمان نقرس استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از(طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید