ورم لوزه ها

در بسيارى از بيماريهاى دهان و بيماريهاى عفونى ، لوزه ها متورم و يا چركين مى شوند كه درمان زير مؤثر است . مغز فلوس ، ترنجبين ، و آبكاسنى و آب تاجريزى را براى پاكسازى و از بين برنده جرم بيمارى زا بكار مىبرند يا رب توت سياه و گلاب و سركه بمالند يا آمله مقشربا دوغ گاو آميخته غرغره كنند، اگر درد و سوزش حلق و لوزه ها از بيننرفت ، پوست انار، عفض ، عدس ، مورد و سماق را نرم كوبيده در گلابحل كرده و غرغره نمايند خوردن آبجو و روغن بادام اگر بيمار مبتلا به يبوستباشد نافع است خوردن آب آلو تمرهندى مفيد مى باشد دستوراتفوق براى كسانى كه مبتلا به زيادى خون و دموى مزاج باشند نافع تر است . ناگفته نماند كه در ورم لوزه ها لازم است از داروهاى ضد چركشيميائى هم استفاده شود.

 

ورم لوزه ها در صفراوى مزاج

علائم
يبوست ، تلخى دهان ، سوزش زبان ، شدت التهاب و عطش زياد برقرارى درد لوزه ها در بلع .

 

درمان :

تمرهندى ، شيرخشت ، يا جوشانده خيار شنبر يا فلوس و ترنجبين براى تنقيه و پاكسازى بدن .

 

نسخه :

آب برگ كاسنى ، آب تاجريزى ، رب توت سياه ، آب گشنيز، آب بارهنگ ، گلاب ، لعاب اسپرزه ، لعاب تخم خطمى ، لعاب به دانه و مغز فلوس را مى توان غرغره نمود.

ماءالشعير با روغن بادام و شيره خرفه مؤثر است .

 

ورم حلق و لوزه ها در بلغمى مزاج

 

علائم :

نرمى و سفيدى محل ورم ، وجود درد و سوزش و دراز و شل شدن لوزه ها مثل دم موش .

 

درمان :

خوردن گل قند عسلى هر روز صبح و بكار بردن قرص صبر و غرغره خردل و سكنجبين مفيد است و اگر درد زياد باشد غرغره كمى نشادر مؤثر است ، انجير و مويز جوشانده يا صبر را در آب گرم حل كرده غرغره كنند و بخور چوب شبت به لوزه ها نيز توصيه مى شود.

 

ورم در سوداوى مزاج

علائم :

سفتى و تيرگى رنگ كام و زبان و لوزه ها، ترشى دهان

 

درمان :

دادن افتيمون و سكنجبين و ماءالجبين لازم است و غرغره با رب توت و شيره تازه روغن بادام و لعاب تخم شنبليله و قدرى نمك مفيد و مؤثر مى باشد.

اينگونه بيماران بايد آب گرم خورند و مرتبا آب گشنيز و آب كاهو در دهان گيرند.

 

ورم پرده حلق (شراع الحنك )

در بيماريهاى ميكروبى و ويروسى و نيز بيماريهاى باكتريائى پرده حلق ورم كرده گاهى فلج مى شود كه اين فلج در بيمارى ديفترى كه به موقع معالجه نشده باشد ديده مى شود و مهمترين علائم آن خارج شدن مايعات از بينى در موقع بلع است .

 

درمانى كه عقيده دارند به وسيله آن از سرطانى شدن جلوگيرى مى نمايند.

آب برگ كاهو، آب برگ گشنيز، مرتبا غرغره كرده و در دهان نگهدارند و پساز خسته شدن خارج نمايند. اگر مزمن و سفت و سخت شده باشد آنغوزهرا در عسل حل كرده روى لوزه ها بمالند

دراز شدن زبان كوچك

در اين بيمارى كه زبان كوچك بزرگ شده و مزاحم بيمار مى شود و مرتبا حالت تهوع ايجاد مى كند درمان زير مؤثر است .


از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان لوزه ها و حلق استفاده کنید.

 

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.