غدد سرطانی

اين تومورها از نظر طب گياهى ورمى است سوداوى كه از احتراق صفرا يا احتراق بلغم كه اندكى صفرا نيز با آن سوخته شده باشد پديد مى آيد و معتقدند كه سوداى طبيعى به تنهائى عامل اصلى آن نمى باشد اين بيمارى بدخيم در زنان در سينه و رحم و در مردان در پا و دستگاه گوارشى و دستگاه تناسلى ادرارى و گاهى در صورت ديده مى شود اما اين قانون كلى نيست هر جا كه ميل او باشد، مى تواند نزول اجلال فرمايد.درمان
:
اميد است با پيشرفت دانش پزشكى روزى فرا رسد كه بيمارى بدون درمانى وجود نداشته باشد.

ابوعلى سينا معتقد است كه هر دردى با گياهى درمان و هر گياهى دردى را درمان خواهد كرد (به اميد آن روز).

درمان مبتلايان سرطان و كم كردن خلط سوداوى

افتيمون ، را نرم كوبيده در ماءالجبين حل كرده مكرر بنوشند و از غذاهاى مولد خون رقيق مثل ماءالشعير، سوپ مرغ ، سوپ گوشت بره و بزغاله ، شيره تخمه خرفه خيار و خربزه استفاده كنند و از خوردن مولدات سودا كاملا بايد پرهيز كرد در ابتداء از ضماد ورق سرب حل شده در آب گشنيز و تاجريزى مرتب استفاده شود تا از بزرگ شدن آن حتى الامكان جلوگيرى كند (اين دستور به صورت ضماد به كار مى رود).

مرهم اسفيداج (سفيداب قلع )

اين دارو را با گل ارمنى و روغن زيتون و آب كاهو آميخته ضماد كنند و از ضماد اشياء قوى خوددارى نمايند، زيرا ممكن است باعث پراكندگى سلولهاى سرطانى شود. داروهاى گذشته را مى توان در اينجا نيز بكار برد ليكن بايد توجه داشت ، داروئى بكار برده شود كه باعث سفت شدن كامل تومور شده تا از اين طريق جريان تغذيه غده مختل شود و منجر به گچى شدن (كاليفيكاسيون ) داخل تومور گشته تا از دست اندازى بجاى ديگر جلوگيرى به عمل آيد و اين روش وقتى مؤثر است كه مبداء و منشاء اوليه تومور همان محلى باشد كه دارو گذارده ميشود در صورتى كه اين تومور از جاى ديگرى بدينجا آمده باشد هيچگونه معالجه اى سودبخش نخواهد بود.

وغن گل 50 گرم ، آب گشنيز نصف ليوان ، آب تاجريزى نصف ليوان ، ورق سرب نازك 2 عدد سربها را بايستى روى جسم خشكى بسايند و آب آن را به محلولهاى فوق اضافه كنند از اين مايعات مرتبا روى محل بيمارى بمالند.

براى شستشوى زخم هاى سرطانى
پر سياوشان ، آب پياز هر يك را به تنهائى جوشانده با آب آن زخم را شستشو نمايند، ضماد پوست اسب آبى يا آرد گرسنه به محل تومور مفيد است .
زخمهاى پيشرونده
اين زخمها در اثر ميكروب مخصوصى به وجود آمده در 24 ساعت اول باعث نفوذ و خورده شدن نسج شده بطورى كه در همان وحله اول باعث گود شدن زخمها مى گردد.

درمان :

گرداگرد محل زخم را اگر بسوزانند از پيشروى آن جلوگيرى مى شود، درون زخم را با آب جوشيده و سركه رقيق شده بشويند تا ازاله عفونت و قطع رطوبت شود سپس گل ارمنى را كوبيده در برگ پخته شده كلم با كمى سركه و مقدارى روغن گل ريخته ضماد نمايند.

سياه شدن عضو (كانگرن )

بطوريكه گفته شد در اين بيمارى خون به عضو مربوطه نمى رسد لذا تغذيه مختل شده ، كم كم باعث پوسيدگى و مردگى نسوج آن مى گردد كه در وحله اول بايستى هر چه زودتر داروهائى كه باعث انبساط عروق مى شوند داده شود. در مراحل پيشرفته ، بيمارى لاعلاج شده گاهى لازم مى شود كه عضو قطع گردد.

سالك يا كپه (ليشمانيوز)

اين بيمارى كه بصورت تك تك يا به صورت همه گيرى ديده مى شود، مرضى است مزاحم و سخت و استوار در مقابل درمان ، انگل آن در موش ‍ صحرائى است و به وسيله يك نوع پشه خاكى به انسان سرايت مى كند.

درمان :
ماليدن گل ارمنى حل شده در سركه روزى سه مرتبه و شستشوى محل زخم با آن توصيه مى شود در صورتيكه زخم عميق و فرو رفته باشد از اين نسخه استفاده شود.

نسخه :
زراوند گرد 5 گرم
زنگار (براده مس ) 10 گرم
اشق 10 گرم
خردل 5 گرم
نمك 5 گرم
مقل 5 گرم
زاج 5 گرم
همه را نرم كوبيده در روغن گندم و سركه و كمى عسل حل كرده پس از شستشوى زخم با داروهاى گذشته به محل زخم ضماد نمايند، موقعى كه گوشت و نسوج فاسد از بين رفت از نسخه زير بكار برند.

داروهای ترکیبی مؤثر گیاهی موسسه جهت درمان سالک استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید