لاغری

بايد به درمان آن كوشيد زيرا لاغرى خود باعث قبول بيمارى است.


درمان
:

علت لاغرى را اول بايستى جستجو كرد تا درمان آن آسان شود بايد ديد كه لاغرى مربوط يه كمبود غذا، يا در اثر ناراحتى هاى روحى است يا ناراحتيهاى داخلى كه بيشتر مربوط به دستگاه گوارشى است : و يا ارمونى و غيره است ، پس از پيدا شدن علت و رفع آن مى توان از داروهاى چاق كننده گياهى استفاده نمود فرد لاغر بايستى حمام نيم گرم يك روز در ميان داشته باشد و بعد از حمام كمى روغن به بدن بمالد و جامه هاى نرم پوشد و به آرامش روان و به آسايش توجه كند عطرهاى خوشبو به كار برد و از زحمت زياد و گرسنه ماندن به خوردن چيزهاى شور و ترش و از ماندن زياد در حمام بپرهيزد.

چاق كننده ها

باقلاى مقشر و مغز تخم كدو را نرم سائيده مقدارى بادام را كوبيده به آن اضافه نموده با ماءالشعير و آب انار شيرين پخته به صورت حلوا در آورده روزانه ميل نمايند.

نسخه ديگر
تخم شنبليله 50 گرم
آرد گندم 250 گرم
شكر 250 گرم
كتيرا گل 20 گرم
مغز بادام 250 گرم
عسل نيم كيلو
داروها را كوبيده در عسل ريخته روزى سه قاشق غذا خورى با آب سعد ميل كنند (در صورتيكه سفت شد مى توان مقدار عسل را زيادتر كرد).
نسخه
پودر نخود را در شير حل كرده به صورت خمير در آورده سپس مقدارى آرد برنج ، آرد جو، آرد گندم به نسبت مساوى و نصف نان خشكه همه را نرم كوبيده در خمير بالا ريخته مقدارى شكر اضافه نموده ، مثل كيك بپزند تا سفت شود، در يخچال گذارده روزانه از آن استفاده نمايند.
نسخه ديگر
تودرى سرخ 5 گرم
تودرى سفيد 5 گرم
زنجبيل 5 گرم
قرفه 5 گرم
شقاقل 10 گرم
بوزيدان 10 گرم
كتيراگل 20 گرم
زعفران 2 گرم
آرد نخود 50 گرم
آرد باقلا 50 گرم
آرد برنج 50 گرم
نارگيل 50 گرم
شكر 250 گرم
نبات 250 گرم
مغز بادام 250 گرم
همه را پس از كوبيدن و نرم كردن پخته سپس در يك كيلو عسل ريخته خوب بسرشند روزى سه قاشق غذاخورى از اين معجون استفاده نمايند.

نسخه :
كتيرا گل 50 گرم
مغز بادام 50 گرم
شكر 100 گرم
همه را نرم كوبيده روزانه مقدارى از آن را در آب گرمك يا خربزه يا ماءالشعير حل كرده ميل نمايند روزها بجاى آب از شيرى كه نارگيل در آن جوشيده شده باشد ميل كنند.

نسخه مسمن يا چاق كننده ، مقوى و زايل كننده ضعف عمومى

آرد برنج نيم كيلو با آب بپزند سپس 250 گرم شكر به آن اضافه كرده كمى روغن بيفزايند تا به صورت حلوا درآيد پس از پخته شدن يك ليوان عرق گاوزبان و يك ليوان عرق بيدمشك يا گلاب اضافه كرده خوب بهم بزنند تا رقيق شود مغز بادام ، مغز پسته ، مغز فندق ، مغز گردو از هر كدام 200 گرم همه را نرم كوبيده به حلواى فوق اضافه كرده در يخچال نگهدارى نموده روزى سه قاشق غذاخورى يا بيشتر ميل نمايند. چون اين معجون به صورت غذا در آمده است مى توان بجاى غذا از آن استفاده نمود.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید