چاقی

چاقى يك نوع بيمارى است و يك نوع بيگارى زيرا آدم چاق بايستى در زير اين بار گران رنج برده و حتى جراءت گفتن يك جمله معترضه اى هم نخواهد داشت و شب و روز مانند حمال بى مزدى بايستى تسليم اين همه بار اضافى باشد يك چاق آيا مى داند كه حمال كيست با عرض پوزش مى توان گفت كه حمال كرمها آيا جز اين است كه بدن آدمى پس از مرگ خوراك و طعمه كرمها خواهد بود پس بى جهت نيست كه گفته اند (حمال كرمها).

براى تخفيف گوشتهاى زيادى چه بايد كرد؟

سؤ ال اين است كه گوشتهاى اضافى را چه بايد كرد؟ جواب براى برقرارى تعادل ، بايستى اضافى را كم كرد، اين اضافه بارى از چه انبارى بر دوش ‍ چاقها گذارده شده است ؟

مسلما از انبار غذاها پس بايستى اين اضافه بار به انبار غذاها پس داده شود، راه پس دادن چيست ؟
به آسانى مى توان گفت ، كم گرفتن ؟

راههاى كم گرفتن (كم خوردن )

از آنچه تاكنون مصرف شده است بايد كاست چه از نوع خوردنى و چه از نوع آشاميدنى ، بعضى ها فقط از يك وعده غذا مقدارى مى كاهند و كمتر مصرف مى نمايند، بخيال اينكه راه مبارزه با چاقى است ، اينان چون گرسنه مى شوند در نوبت بعدى مى خورند تا سير شوند، مثلا صبحانه را كم كرده در عوض به نهار مى افزايند، اين است كه لاغر نشده بلكه چاقتر هم مى شوند، راه صحيح و درست اين است كه از تمام نوبتهاى غذا كاسته شود بخصوص غذاى شب .

درمان داروئى

بايد داروهاى مدر و مسهل مصرف نموده و تقليل خواب نمايند و اضافه كردن كار در حد توانايى و ماليدن روغن شبت يا روغن قسط به همه اندامها در حمام و ماندن زمانى بيشتر در حمام و خوابيدن بر روى بستر نسبتا سفت و تحمل رياضت نسبت به غذاها و نشستن در جاى گرم اگر مقدور باشد در آفتاب و آنچه در چاق شدن گذشت عكس آن را در اينجا به كار برند، خوردن ارزن ، ذرت ، جو، و سركه و پياز، و پنير و ماهى شور.

نسخه :

هر روز صبح 5/2 گرم لاك مغسول را در 2 قاشق سركه حل كرده با آب گرم ميل نمايند. شبها زراوند يا جنطيانا يا تخم كرفس 5/2 گرم كوبيده موقع خواب ميل نمايند بطور كلى كم كردن يك وعده غذا و سير نخوردن در نوبت بعدى خود باعث لاغر شدن است .

نكات زير براى لاغر شدن اهميت به سزائى دارد:

1- خوراك از لحاظ حجم زياد و از غذائيت كم باشد.

2- قبل از غذا خوردن ، شستشوى پياپى انجام دهند (به وسيله حمام ).

3- ورزش سريع و تند انجام گيرد.

4- ماليدن روغنهاى گدازنده .

5- خولنجان ، ترياق و سركه همراه مر ناشتا مصرف شود.

6- خوردن آب سيب زمينى روزى 2 ليوان يكى صبح و يكى عصر.

داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده موسسه جهت درمان بیماری چاقی برای چربی سوزی استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.