نارسایی های کبد در مزاج ها

نارسائى و ضعف كبد در حالت گرمى

علائم :

عطش مفرط، تلخى دهان ، خشكى زبان ، كم شدن اشتها، يبوست شكم ، قرمزى ادرار، پريدگى رنگ چهره .

درمان :

آب كاسنى ، آب انار شيرين و ترش ، شيره تخم خيار و خربزه ، لعاب اسپرزه شربت صندل ، شربت ليمو، شربت سكنجبين .

ماءالشعيرى كه در آن جوشانده ريشه كاسنى ريخته باشند هر روز صبح ناشتا ميل نمايند و با ماءالشعير و طباشير و خرفه و يا آب تمرهندى مخلوط با آب آلو.

نارسائى كبد با مزاج سرد.

علائم :

برافروختگى صورت ، كمى عطش ، گرفتگى رنگ صورت ، سفيدى زبان و لب و كم رنگ بودن ادرار، كمى مدفوع و سفيدى آن .

نارسائى كبد در دموى مزاج

طبق معمول كم كردن خون و پاكسازى بدن با جوشانده هليله و خيار شنبر نمايند.

نسخه :

تمر هندى 200 گرم

آلوچه خشكه 200 گرم

زرشك 100 گرم

به مدت 10 روز جوشانده صبح و عصر ميل كنند.

اگر به جوشانده فوق روزى 20 گرم ترنجبين شيره كش شده بيفزايند بهتر است و يا اينكه 5 گرم عناب را نيمكوب كرده جوشانده آب آن را با سكنجبين و آب انار به كار برند و آنچه در نارسائى كبد در مزاج گرم گذشت در اينجا نيز نافع است .

نارسائى كبد در حالت صفراوى

علائم :

يبوست و گرمى و حرارت بدن ، تلخى دهان ، رنگ پريدگى چهره ، استفراغهاى سبز و زرد و گاهى تب .

درمان :

پاكسازى بدن با جوشانده هليله و مغز فلوس : اگر حرارت زياد باشد دوغ گاو نوشند: طباشير 5 گرم نرم كوبيده با رب به ميل نمايند.

نارسائى كبد در مزاج بلغمى :

علائم :

سردى بدن در لمس ، سفيد و گاهى پر رنگ بودن ادرار، قى بلغمى ، گرفتگى رنگ چهره ، درد در طرف راست ناحيه كبد.
درمان :

ماءالاصول يا افتيمون يا ماءالجبن با افتيمون و ماليدن روغن شب بو به ناحيه كبد.

نسخه مؤثر براى نيرو و قدرت كبد.

ريشه كاسنى ، تخم كشوث ، شاه تره ، بادرنجويه ، تخم خيار و خربزه ، ترنجبين ماءالشعير، آب انار، شربت غوره ، شربت آب ليمو، زرشك و عناب .


از داروهای ترکیبی مکمل گیاهی و بی نظیر موسسه جهت درمان نارسائی کبدی استفاده کنید.

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید