خارش و وجود چرک در گوش

براى تسكين خارش گوش روغن هسته خرما بچكانند، يا روغن بادام تلخ را در آب افسنطين ريخته بچكانند يا خود افسنطين را 5 گرم در 2 قاشق سركه و آب جوشانده در گوش بريزند.

بهترين داروى خارش گوش جوشانده 5 گرم آويشن در 50 گرم آب است كه روزانه با آن گوش را بشويند.

جمع شدن چرك خشك شده در گوش (بنام بوشن )

هر روغن در دسترس باشد در گوش بچكانند پس از 24 ساعت به وسيله شستشو، جسم چركين را خارج نمايند.

اتوره يا وجود چرك در گوش - اتوره مزمن ، پارگى پرده گوش ، چرك مقاوم 

گل ارمنى 15 گرم

تخم مورد 10 گرم

تخم كرفس 15 گرم

تخم خرفه 10 گرم

كندر 10 گرم

گلنار 10 گرم

همه را نرم كوبيده صبح ، ظهر، شب يك قاشق مرباخورى در شربت قند حل كرده ميل نمايند.

ورود حشرات در گوش

اگر مورچه يا حشره ديگرى در گوش فرو رفت بلافاصله قدرى صبر زرد را حل كرده آب آن را در گوش بچكانند، اگر صبر زرد در دسترس نباشد كمى سركه رقيق شده به وسيله آب جوشيده سرد شد اگر نباشد هر روغنى كه در دسترس باشد بچكانند حشره خواهد مرد بعدا به وسيله شستشو خارج مى شود

 

داروی ترکیبی آماده جهت درمان بیماری های گوش

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید.