تنفر گوش از صدا

علت اين امر در اثر ضعف اعصاب است كه بايستى داروى مقوى اعصاب مصرف شود و بوهاى خوب و عطورات زاكيه بكار برند.

صدا كردن گوش

اگر بيمار مسن باشد و صدا كردن گوش گاهگاهى باشد بايد به فكر بالا بودن فشار خون بود، اگر در بيمار تب دار باشد پس از قطع تب بهبودى مى يابد، اگر در اثر حساسيت حس سامعه باشد در موقع گرسنگى و حس جوع بدتر مى شود و اگر در تعقيب بيماريهاى ضعيف كننده باشد بايد به تقويت عمومى بدن پرداخت و سر را با آب افسنطين و سركه و بابونه شستشو داد و روغن مورد به سر ماليد و در بينى نيز چكانيد بايد بيمار بدن را پاكسازى كند و مرتبا دوش حمام آب گرم گيرد و از جوشانده بابونه ، مغز ناخنك و گل بنفشه سر را بشويد.

صدا كردن گوش در اثر سردى مزاج

در اينجا صدا و طنين يا وزوز كردن ادامه مى يابد و مداوم برقرار است با داروهاى ضد آن بدن را پاكسازى بايد كرد: و غذاى مناسب آن حالت را به كار برند و مرتبا از كوبيده صبر زرد و كندر عطسه آرند سپس سر را با جوشانده بابونه ، مرزنجوش افسنطين ، مغزناخنك ، آويشن بشويند - آب فرفيون را در روغن بادام ريخته بچكانند و يا روغن سوسن به تنهائى يا در گوش بچكانند. مرتبا دوش آب گرم گيرند و از غذاهائى مثل سير، پياز، خردل و غذاهاى چرب و شور و سرخ كرده بپرهيزند.

صدا كردن گوش در نزد گرم مزاجان

(به علت غداهاى گرم و بيخوابى كشيدن )

اينگونه افراد بيشتر از غذاهاى گرم استفاده مى كرده اند.

درمان :

روغن كدو، روغن بنفشه به سر بمالند، و روغن گل را با سركه در گوش ‍ بچكانند يا پنبه را با گلاب خيس كرده در گوش گذارند، داروهاى چكانيدنى ديگر عبارتند از قرنفل ، مرزنجوش ، زهره گاو و آب تره ، روغن گل ، آنغوزه پخته شده در روغن زيتون و آب زيره حل شده در پيه مرغ و شحم حنظل در روغن زيتون و آب خرفه يا سركه يا روغن گل و سركه ، آب شحم حنظل تازه با روغن كنجد كه خيلى مؤثر و اين روغن نيز براى جوشهاى سر و ريختن موى سر مفيد است.

داروی ترکیبی آماده جهت درمان بیماری های گوش

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب بهرمند شوید.