ورم بناگوش يا اوريون

تورم اين غدد كه فراوان ترين بيماريها، در زمان كودكى و حتى در بزرگسالان است ، بسيار ديده مى شود و بيمارى ويروسى مسرى و خطرناكى است كه بايستى كاملا بيمار را از افراد سالم جدا ساخت بخصوص وسائل زندگى او مثل ظروف غذاخورى محل خواب و غيره .

دستورات مفيد زير براى اينگونه بيماران ضرورى است .

1- بيمار بايستى كاملا استراحت كند و از خوردن غذاهاى ترش و سرخ كرده و محرك بپرهيزد. بيمار بايد از سرماخوردگى مصون باشد زيرا ممكن است به ورم مغز منجر شود كه بيمارى خطرناكى مى باشد.

2- در صورتيكه بيمار استراحت ننمايد و تورم غدد بناگوش زياد ممكن است دو طرفه شده كه در تعقيب آن گاهى استفراغ و حالت تهوع و درد شديد پيدا شده كه ممكن است باعث قطع نسل شود.

درمان :

تخم شويد 5 گرم

بابونه 5 گرم

تخم كتان 5 گرم

موم 5 گرم

همه را نرم كوبيده در روغن گل ريخته به صورت پماد به محل تورم ضماد نمايند يا برگ توت ، گل خطمى ، پياز، گل بنفشه و مغز ناخنك را پخته ضماد نمايند يا تخم كتان تخم شنبليله يا برگ تاجريزى را در گل سرخ پخته ضماد كنند هر يك از داروهاى فوق را مى توان با انجير يا آرد گندم تواءما پخته بكار برند.

از جوشانده زير يك هفته استفاده نمايند.

گل بنفشه 15 گرم

گل خطمى 10 گرم

مغز ناخنك 10 گرم

خارخسك 15 گرم

پرسياوشان 15 گرم

همه را نيم كوب كرده 7 قسمت نموده هر قسمت را صبح و عصر جوشانده ميل كنند.

داروی ترکیبی آماده جهت درمان بیماری های گوش

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.