گوش و بیماریهای آن

بيماريهاى گوش فراوان بوده و مهمترين آنها ورم پرده گوش در اطفال است كه علت جمع شدن چرك در پشت پرده آن ، مى باشد بعد از آن ورم مجراى خارجى گوش است كه نسبتا زياد ديده مى شود.

درمان :

در اول بايستى پرده گوش را توسط فرد متخصص سوراخ نموده تا مايعات پشت آن خارج شود درمان دومى از طريق پاكسازى بدن به وسيله معجون هليله جات انجام مى يابد. سپس از پوست كوكنار 15 گرم تخم گشنيز 20 گرم تخم كاهو 15 گرم به مدت 5 روز به صورت جوشانده صبح و عصر ميل نمائيد.

نسخه :

گل ماهيثا 5 گرم در 5 گرم روغن بادام و يك قاشق سركه حل كرده در مجراى گوش بمالند و صندل 5 گرم ، ماميثا 5 گرم نرم كوبيده در آب گشنيز و آب كاهو حل كرده از خارج ضماد نمايند.

اگر سبب درد گوش راه رفتن در هواى گرم باشد

روغن گل و كمى سركه در گوش بچكانند و گردهاى بينى در بينى بكشند.

درد گوش به علت ورود مايعات

روغن بنفشه ، روغن تخم كدو و يا روغن نيلوفر در گوش و بينى بچكانند.

درد گوش در اثر غذاهاى محرك و ادويه گرم

بايستى غذا و داروى ضد آن به كار برند، آب كاهو، آب گشنيز، آب تاجريزى ، و روغن هاى خنك و يا كمى كافور يا روغن بنفشه در آن بچكانند.

شربت بنفشه ، آلوچه ورقانى ، تمر هندى ، شربت نيلوفر و يا سكنجبين و شيره خرفه ميل كنند.

غذا سوپ جوجه با ماش و عدس ، اسفناج ، گشنيز كدو و پودر سماق نافع است .

درد گوش به علت ورود آب سرد

علائمى چون وجود درد در قسمت پشت سر كه بايستى روغنهاى گرم به پشت سر بمالند و در گوش نيز بچكانند و از جوشانده زير استفاده نمايند.

 


داروی ترکیبی آماده جهت درمان بیماری های گوش

در تمامی مراحل درمان برای تعادل مزاج بهتر است داروهای ترکیبی ( منضج ) و داروهای مکمل گیاهی مؤثر و آزمایش شده جهت درمان قطعی تمام بیماریهای معرفی شده ما را دریافت کنید.

عزیزان می توانید از ( طب سنتي، گیاهان دارویی، داروهای گیاهی، گیاه درمانی، طب گیاهی، طب مکمل، زيبايي پوست، حجامت، زالو درماني، درمان بيماري، نسخه های گیاهی، درد مفاصل، دیسک کمر، سردرد، میگرون، سرگیجه، اضطراب ) بهرمند شوید.